Surinaamse tuinbouwsector aan modernisering toe

De Surinaamse tuinbouwsector moet zo gauw als mogelijk gemoderniseerd worden. Als Suriname meer wil gaan exporteren en beter gaan concurreren met andere landen is het van belang dat er op een moderne en professionele manier gewerkt wordt. Dit staat als aanbeveling in het Finaal Rapport Markstudie NL van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
Op dit moment wordt er in Suriname bij het oogsten producten verzameld in kratten, zakken, dozen en kruiwagens. Producten worden bij de meeste landbouwers niet gekoeld en worden soms blootgesteld aan de zon en aan een hoge temperatuur. Het transport naar de handelaar of de (lokale) markt vindt plaats met niet gekoelde transportfaciliteiten. Tevens is de onderlinge samenwerking van landbouwers zeer beperkt. Er vindt geen onderlinge informatie-uitwisseling plaats over teelttechnische zaken en teeltervaringen. Productgerichte studieclubs voor boeren en landbouwers zijn in Suriname ook niet aanwezig. Hoewel boeren en landbouwers voorlichters vanuit LVV kunnen inschakelen bij problemen en advies vinden in de praktijk pro actief bezoek vanuit LVV-voorlichters naar de boeren echter nauwelijks plaats. De LVV-voorlichters spelen geen actieve rol om de onderlinge informatie-uitwisseling vorm te geven. De grootste uitdaging van de boeren is het klimaat. Vanwege het klimaat is de druk van ziekte en plagen groot en worden er relatief veel chemicaliën gebruikt ter bestrijding van deze ziekte en plagen. Hierbij worden de voorschriften met betrekking tot beschermende kleding en goede voorlichting aan de medewerkers over het algemeen niet in acht genomen.
Door het relatief hoge gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt de toegestane residuhoeveelheid (MRL) soms overschreden. Behalve dat dit problemen oplevert voor de export van groente en fruit naar Nederland, kan dit ook schade veroorzaken voor de binnenlandse consumptie. De eisen met betrekking tot verpakken, sorteren, verwerken en certificering zullen de komende jaren alleen maar toenemen, meldt het rapport. De bedrijfsomvang van zowel producenten als exporteurs is op dit moment klein. Structurele samenwerking en gezamenlijke investering in faciliteiten, zoals verpakking en sorteermachines, koelcellen en pre-cool installaties en gekoeld transport, leidt tot kwaliteitsverbetering. Het implementeren van een HACCP en/of BRC-systeem en structurele kwaliteitscontrole van producten wordt hierdoor ook makkelijker. Op termijn zou men kunnen besluiten om de producten bij de telers te gaan collecteren, waardoor het transport van het veld naar het verpakkingscentrum wordt geprofessionaliseerd.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!