Sasur verliest rechtszaak over dwangsommen

In het jarenlange gevecht om auteursrechten heeft Sasur haar nederlaag geleden. De rechter in kort geding heeft het executoriaal beslag opgeheven dat door Sasur was gelegd op de apparatuur en het meubilair in het gebouw van Rapar en RBN. Sasur had reeds in januari een openbare veiling aangekondigd, maar moest deze opschorten, omdat de eigenaar van de goederen een rechtszaak aanhangig maakte.
“Gelukkig is het allemaal voorbij”, zegt advocaat Anoeschka Debipersad. Sasur kreeg van de rechter een verbod opgelegd om niet over te gaan tot veiling en wel met een fikse dwangsom van SRD 500.000.  Volgens de jurist betekent dit dat Sasur haar handen moet afhouden van de bezittingen die zich in het bedrijfspand bevinden.
Het was niet nodig geweest om te procederen, indien Sasur zich aan het vonnis van het Hof van Justitie had gehouden. Het Hof heeft onlangs beslist dat Sasur geen compleet repertoire kan claimen, zolang zij niet duidelijk maakt aan de gebruikers welke liederen en muziekgerechtigden bij haar zijn aangemeld. Sasur heeft eerder via de rechter vonnissen uitgelokt, waaraan dwangsommen waren verbonden. Deze zijn echter komen weg te vallen, nu het Hof deze uitspraak heeft gedaan. Het gaat nu slechts om een bepaald nummer dat overeind is gebleven. Dit werk is echter niet meer afgedraaid. Sasur heeft nu geen poot om op te staan. De organisatie blijft echter volhouden en claimt exorbitante bedragen aan dwangsommen. Rapar en RBN zijn het hiermee niet eens en willen hun gelijk nu bij de rechter halen. Op 16 augustus wordt de uitspraak verwacht.
 

error: Kopiëren mag niet!