Harrynannan Oemraw: ‘Nasibdar wil politiek scoren’

‘Nasibdar wil politiek scoren en ik bemoei niet met de politiek’, luidt het commentaar van de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, wanneer hij de voornemens van partijvoorzitter van Nieuw Suriname, John Nasibdar, onder de loep neemt. Nasidbar wil bewerkstelligen dat rijstboeren leningen kunnen aangaan via Godo. Ze kunnen het maximale bedrag van SRD 6.000 lenen. Oemraw legt hier de nadruk op dat niet slechts geblindstaard moet worden op het aangaan van leningen. Het probleem is namelijk dat de rijstboeren de leningen niet kunnen aflossen.
Bijkans twee jaren geleden zijn de rijstboeren ook leningen aangegaan bij een lokale bank, waar zij het maximale bedrag van SRD 6.000 konden lenen. Bijkans 20 boeren zijn nu niet in staat om de leningen af te lossen. Zij lopen het gevaar hun bezittingen te verliezen. Oemraw, die als tussenpersoon van de rijstboeren en de bank fungeert, zal vandaag wederom gesprekken voeren over de aflossing door de 20 rijstboeren die zo moeizaam verloopt.
De aflossing geschiedt niet maandelijks, maar per seizoen. Desondanks kunnen de rijstboeren het verschuldigde bedrag niet ophoesten. Volgens Oemraw moet beslist niet uit het oog verloren worden dat de kosten voor het planten van rijst bij elk seizoen weer stijgen. De kosten voor het beplanten van een areaal padie van 1 hectare bedraagt dichtbij de SRD 5.000. Na de oogst hebben de rijstboeren te kampen met een ander probleem. ‘Niemand weet wat de opkoopprijs van padie zal zijn.’ Volgens Oemraw moet dringend bekeken worden op welke wijze de rijstboeren hun lening efficiënt na elke oogst kunnen aflossen. ‘Men denkt dat het makkelijker gaat, maar dat is helemaal niet het geval.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!