Girjasing bezorgd om welzijn kinderen na wegvallen inschrijfgeld

De parlementariër Sheilendra Girjasing (VHP) maakt zich druk om het welzijn van de kinderen van de lagere en bijzondere scholen, nu het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) officieel aan de scholen heeft meegedeeld dat er geen ouderbijdrage en inschrijfgelden gevraagd moeten worden. Eerder verklaarde Minov-minister Shirley Sitaldin aan de krant dat het komende schooljaar nog geen gratis onderwijs zou worden gegeven. Mochten er enige veranderingen worden ingevoerd, dan zou dat op tijd meegedeeld worden. Middels een officieel schrijven is aan schoolleiders gevraagd de inschrijvingen gratis te doen.
Dagblad Suriname sprak met een schoolleider die aangeeft dat hij persoonlijk het initiatief van het ministerie afkeurt, aangezien de inschrijfgelden terug werden geïnvesteerd in de kinderen. “Maar wij doen wat ons is opgedragen. De inschrijvingen van de kleuters zijn begonnen en we vragen aan niemand om te betalen.” De schoolleider beweert dat het inschrijfgeld van SRD 10 per jaar niet zo hoog is dat men het zich niet kan permitteren. “Een heel jaar onderwijs voor maar SRD 10 is niets.” Girjasing meent dat de overheid ervoor zorgt dat er een onzekere en onoverzichtelijke situatie ontstaat nu de gelden zijn komen weg te vallen. “Met de inschrijfgelden werden de kinderen verzekerd tegen ongevallen. Tevens werden ze via Jeugd Tandverzorging gecontroleerd op een goed gebit en kregen ze een fluoride-behandeling. Ook werden er schoolartikelen gekocht.”
“Er zullen problemen komen … of de overheid heeft al gedacht hoe ze dit gedeelte zal opvangen, wat ik in twijfel trek gezien de onderrealisatie van projecten.” De parlementariër meent dat de overheid duidelijk moet maken hoe de onkosten gedekt zullen worden. Hij zegt dat de overheid al faalt in het verstrekken van schoolartikelen aan de verschillende scholen, zoals het bezorgen van toiletpapier. “De toiletten van de scholen stinken, kinderen kunnen hun behoefte niet eens doen, omdat het Minov maar 12 halve rollen toiletpapier verstrekt aan scholen met 500 leerlingen. Dat alleen om eigen mensen te helpen geld te maken, terwijl de leerlingen gedupeerd worden.” Girjasing voorspelt stagnaties en meer achteruitgang in het onderwijs en wil een duidelijke verklaring van minister Sitaldin.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!