Nickerie constateert toename diarreegevallen Geen sprake van epidemie

“Er is daadwerkelijk een toename van diarreegevallen in Nickerie geconstateerd, maar er is geen sprake van een epidemie.” Deze garantie wordt gegeven door de arts Premdew Lachmon, RGD-coördinator in Nickerie tevens DNA- lid (NS). “Er is geen reden tot ongerustheid.” De gevallen waarop het streekziekenhuis alarmerend had gereageerd, hadden volgens de RGD-coördinator te maken met een aantal gevallen van een crèche. ‘Het is begrijpelijk dat waar er groepen zijn, er contaminatie plaatsvindt.’
“Wel zitten wij in een periode waarbij we te maken hebben met gastro-enteritis (maaggriep), waardoor een aantal diarreegevallen zich zal voordoen”, zegt de RGD-coördinator. Lachmon zegt dat dit geen abnormaal verschijnsel is. “Het treedt meestal op bij wisselvallige klimaatschommelingen, echter is de situatie niet alarmerend.”
Lachmon is als RGD- coördinator in contact getreden met collega-artsen. Het aantal verspreide gevallen in ogenschouw nemend, zijn zij tot de conclusie gekomen dat het toch wel meevalt.

error: Kopiëren mag niet!