Pokie blijft bij standpunt: ‘BEP moest in AC blijven’

AC-assembleelid Diana Pokie blijft bij haar standpunt dat de AC-partijen BEP, Abop en Seeka bij elkaar hadden moeten blijven. Dit standpunt heeft haar het royement uit de BEP opgeleverd en het besluit van het Centraal Hoofdstembureau dat ze assembleelid af is.
Pokie zegt dat ze haar werkzaamheden als volksvertegenwoordiger gewoon voortzet, zolang ze geen exploot in haar handen heeft. De politica zegt dat ze niet zomaar haar standpunt heeft ingenomen. ‘Het is een weloverwogen beslissing geweest om niet te stappen uit AC. Het is een beslissing die op grond van het geweten en met steun van de achterban genomen is’, deelt Pokie mee. De politica zegt dat ze niet van plan is klakkeloos leiders te volgen en dat ze ook geen dode vis is.
Als het besluit van de BEP om uit AC te treden niet goed was, dan zal ze dat blijven propageren. Indien de groene tafel anders beslist, zal Pokie de uitdaging aangaan om harder te gaan werken om in 2015 gekozen te worden.
Het is opmerkelijk dat geen enkele vrouwenorganisatie haar stem heeft laten horen, nu één van de schaarse vrouwelijk leden van het hoogste college van staat mogelijk zal moeten aftreden. Pokie zegt dat de AC-achterban teleurgesteld is in de houding van Marron-politici in de terugroepkwestie.

error: Kopiëren mag niet!