Open brief Nickerie Volkspartij Aan: De president van de Republiek Suriname

De Nickerie Volkspartij ( NVP ) is gezien de gang van zaken in de rijstsector, waarbij in opeenvolgende seizoenen de landbouwers niet in staat bleken minimaal hun gepleegde investeringen terug te verdienen, als gevolg waarvan er weer gevaar voor verlies van hun bezittingen dreigt, van oordeel dat de overheid middels een noodingreep de sector moet redden van de ondergang en weer impulsen zal moeten geven om de sector nieuw leven in te blazen.
Hiertoe zullen alle bezittingen van de kleine en middenstandslandbouwers welke op de veiling dreigen te belanden via de landbouwbank onder de hoede van de staat moeten worden gebracht. De openstaande schulden zullen door de landbouwbank dienen te worden betaald waarna de landbouwers via de landbouwbank hun productie weer kunnen oppakken.
De herstart van de landbouwsector zal moeten worden begonnen met de verstrekking van leningen van de landbouwbank aan de boeren over het verschil van de taxatie- en marktwaarde van de bezittingen van de landbouwers. Deze leningen zullen de boeren in staat stellen een herstart te maken in deze sector, zonder vrees voor verlies van hun bezittingen op korte termijn (hun bezittingen blijven in het beheer van de staat zonder angst en stress voor verlies). Angst en spanning onder de landbouwers blijken te leiden tot veel frustraties en demotivatie, wat vervolgens aanleiding is tot afname van inzet door de boeren met als gevolg afname van de productie met de thans bekende wantoestanden in de sector. Ondersteunende activiteiten van de overheid als een intensieve marketing op de wereldmarkt op zoek naar een betere prijs voor onze rijst waarbij onze ambassades een cruciale rol kunnen vervullen mogen niet ontbreken en onophoudelijk voortgaan (de zogenoemde en genoemde economische diplomatie). Intensieve begeleiding van de boeren zijdens het ministerie van LVV mag eveneens niet ontbreken. De gebruikelijke rol van de overheid wat betreft de natte en droge infrastructuur mag niet worden verwaarloosd. De door het buitenland aangeboden hulp voor deze sector zal op een verantwoorde manier moeten worden aangewend. De reeds door ons bepleite wederopbouw van de SAKN faciliteiten zullen deel moeten uitmaken van deze maatregelen. De NVP roept de overheid op om deze noodingreep op korte termijn uit te voeren en eindelijk de landbouwsector nieuw leven in te blazen.
De Nickerie Volkspartij (NVP)

error: Kopiëren mag niet!