Vaste commissie DNA wil controle particuliere scholen

Klachten als zou de Kangoeroeschool andere overgangsnormen hanteren dan die welke het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) voorschrijft, hebben Inspectie GLO bereikt. Ook DNA-lid Melvin Bouva van de vaste DNA-commissie over Onderwijs is op de hoogte van deze klacht. De parlementariër zal bij de regering erop aandringen het beleid naar het particulier onderwijs toe aan te scherpen. ‘Er is tot dusverre weinig controle, waardoor zaken structureel scheef gaan op scholen in het particulier onderwijs’, zegt het assembleelid.
Dagblad Suriname ontving twee maanden terug een schrijven van een bezorgde ouder die geconfronteerd werd met mogelijk andersoortige normen op de Kangoeroeschool. Het geval betreft een kind, dat bevorderd was van de vijfde naar de zesde klas. De jongen zat eerst op de Clemenschool.  De ouders besloten hem over te plaatsen op de Kangoeroeschool, omdat deze school dichter bij huis was. De 10-jarige was bevorderd met een 4 voor Rekenen en voor de overige vakken had hij een 8 of een 9. De Kangoeroeschool had volgens de moeder moeite met het overgangscijfer voor Rekenen en besloot hem terug te zetten naar de vijfde klas. De ouders stemden toe, nadat hen gezegd was dat hun zoon extra begeleiding zou krijgen van de remedial teacher, zodat hij een hogere performance voor dat vak kon halen. Volgens de ouder is die begeleiding nooit gegeven en bij het overgangsrapport bleef het cijfer voor Rekenen een 4. De druk op de leerling om een hoger cijfer te behalen in de zesde klas werd steeds groter. De 10-jarige raakte zodanig gefrustreerd, dat hij voor de overige vakken waarin hij uitblonk, matig ging presteren. Volgens de ouder werd er een sfeer rond de 10-jarige gecreëerd alsof hij het nooit zou halen en dat hij niets waard is vanwege de onvoldoende voor Rekenen. De moeder zegt een aantal keren aan de klasleraar te hebben gevraagd waarom de beloofde speciale begeleiding niet is gegeven. Zij heeft daarop geen bevredigend antwoord gehad. Ook gesprekken met de schoolleiding over de behandeling van haar zoon, leverden niets op. Medio het eerste kwartaal in de zesde klas werd besloten de jongen weer terug te zetten in de vijfde klas, nadat hij bij een toetsing, die niet van te voeren was doorgegeven aan de klas, een 4 had gescoord voor Rekenen.
De moeder hakte de knoop door en besloot haar zoon terug te plaatsen op de Clemenschool. Het afschrijven ging moeilijk. Voorzitter Virginia Hokstam van het Stichtingsbestuur van de Kangoeroeschool zegt dat zij op de hoogte is van de kwestie van de 10-jarige leerling. Zij zegt aan Dagblad Suriname de moeder te hebben uitgenodigd voor een gesprek en het wachten was op haar. Compleet verbouwereerd zegt de moeder dat Hokstam haar nooit heeft uitgenodigd voor een gesprek. De schoolleiding zou haar integendeel onheus hebben behandeld, nadat ze had aangegeven haar zoon te willen afschrijven.
Onderwijsinspecteur Lucien Cruden zegt dat het geval hem bekend is en dat Inspectie van plan is met de moeder te praten. De moeder zegt aan Dagblad Suriname haar schoenen kapot te hebben gelopen naar Inspectie, maar steeds nul op het rekest te hebben gekregen. Er is volgens haar nooit opgetreden tegen de school die naar haar zeggen andere normen voor overgang hanteert.

error: Kopiëren mag niet!