Oscar Flakkalobi: “Ongeveer drie kwart van hoofdbestuur Seeka wilde positie binnen overheid”

Oscar Flakkalobi, medeoprichter van Seeka, vindt het onfatsoenlijk dat partijleden op niet-statutaire en onrechtmatige wijze hebben geprobeerd om Paul Abena op 15 juli 2012 tijdens een verdaagde algemene ledenvergadering (alv) af te zetten als voorzitter van Seeka. “Ongeveer driekwart van het hoofdbestuur en leden van de actiegroep hebben de voorzitter in zijn periode als minister van Sport- en Jeugdzaken gevraagd naar een toppositie binnen het departement of in een parastataal bedrijf. Omdat dat niet is gelukt, beschuldigen zij de voorzitter van verwaarlozing van de achterban. Toen we geen ministerspost hadden in 2005 heeft niemand deze beschuldigen gedaan.”
Zoals Flakkalobi en Abena hebben geconstateerd, hebben personen die geen lid zijn van Seeka de presentielijst getekend bij de alv van 15 juli 2012. “Het betreft hierbij personen die door de zogenaamde ontevreden hoofdbestuursleden en actiegroep zijn gemobiliseerd, met als doel een motie tot afzetting van voorzitter Abena aan te nemen.” Flakkalobi zijn mede partijleden hebben volgens hem bij het doen van allerlei wensen met betrekking tot topposities binnen politieke sfeer geen rekening gehouden met het feit dat de positie van Seeka binnen de regering zwak is. “Wij hebben geen zetel, dus zouden feitelijk geen aanspraak maken op een ministerpost.”
De medeoprichter van Seeka weet dat partijleden posities hebben gehad als beleidsadviseur derde klasse, maar hiermee niet tevreden zijn. Daarnaast vult Seeka binnen de regering Bouterse/Ameerali de onderdirecteurspost bij het Nationaal Vervoersbedrijf en andere RvC-posten in. Ondertussen heeft penningmeester Nicolaas Prisirie de voorlopige leiding bij Seeka. Flakkalobi vindt het nodig dat een proces op gang wordt gebracht om te toetsen of de afzetting van Abena enige rechtskracht heeft. “Wij moeten daarna werken aan het gezond maken van de partij.”

error: Kopiëren mag niet!