Bijenteelt Para met zestien imkers versterkt

Zestien imkers uit Para hebben vandaag hun certificaat in ontvangst mogen nemen. Tijdens de laatste Landbouwtentoonstelling hebben personen aangegeven, geïnteresseerd te zijn in de bijenteelt. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) speelde hierop in door een training aan te bieden. Aan de start van de training begonnen 20 personen, waarvan 16 het hebben afgerond. Het district Para is een opkomend honingdistrict en na Coronie de tweede op de ranglijst. De locale behoefte wordt geschat op tussen de 50.000 en 65.000 liters. Momenteel wordt er alleen honing geproduceerd, maar er zijn nog andere producten zoals stuifmeel, propolis en was. Bijen hebben daarnaast een belangrijke biologische rol als bestuivers voor zowel cultuurgewassen als andere wilde planten. In Suriname wordt nog weinig gebruik gemaakt van deze bestuivers, maar in de toekomst zullen deze bijen een belangrijke rol spelen in de geconditioneerde teelten.
Honingbijen zijn voor 75 – 85 % verantwoordelijk voor de bloeiende omgeving in het bewoonde gebied. Para kan een belangrijke rol spelen in de productie van honing, gelet op de aanwezige natuurlijke hulpbronnen namelijk drachtplanten (planten voor de leefomgeving van de honingbij).
Het houden van honingbijen is een traditie van de Inheemsen, maar in Suriname is dat niet merkbaar. In andere landen in de regio speelt deze groep een belangrijke rol in de productie van honing. In Para zij er heel wat groepen die midden in het drachtgebied zitten. Het kweken van bijen zal ook een positief effect hebben op de productie van andere bosproducten zoals awara’s en maripa’s, omdat door bestuivingsactiviteiten van de bijen, de vruchtzetting en kwaliteit toenemen. De LVV-training is om bovengenoemde redenen georganiseerd voor de burgers van Para.

 

Imkers

Volken

Productie (liters)

Landelijk

23

2.675

33.437

Coronie

10

750

9.375

Para

5

550

6.875

error: Kopiëren mag niet!