Paul Abena niet statutair afgezet

Paul Abena meent dat de rechtsgeldigheid ontbreekt bij zijn afzetting als voorzitter van de politieke partij Seeka op zondag 15 juli 2012 tijdens een algemene ledenvergadering. “Ik ben formeel de voorzitter en heb die vergadering verdaagd. Ik weet niet wat is gebeurd na mijn vertrek”, zegt Abena. Zoals blijkt hebben ontevreden Seeka-leden de alv onder leiding van een dagvoorzitter (Johnynas Zorgvol) naderhand heropend en een motie om Abena af te zetten met meerderheid van stemmen aangenomen.
Paul Abena wil zich niet erbij neerleggen. De ex-minister van Sport- en Jeugdzaken bestudeert met zijn raadsman welke stappen hij kan ondernemen tegen het onrechtmatig handelen van de algemene ledenvergadering. Abena wilde de presentielijsten tijdens de alv verifiëren, om er zeker van te zijn dat alle aanwezigen lid waren van Seeka. Die ruimte kreeg hij niet. De alv is toen verdaagd en achteraf  onrechtmatig heropend.
Ondertussen is bepaald dat de partij voorlopig zal worden geleid door penningmeester Nicolaas Prisirie ondersteund door David Abiamofo en Gilbert Leeman, die beiden ondervoorzitters zijn.
Uit informatie blijkt dat de achterban Abena niet meer lust, omdat hij tijdens zijn actieve periode in de regering Bouterse/Ameerali niets heeft betekend voor zijn achterban. Abena bepaalt gauw zijn vervolgstrategie met zijn advocaat.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: