72 stemmen vóór afzetting Seeka-voorzitter Paul Abena

Met 72 stemmen vóór de motie ‘Afzetting voorzitter Paul Abena’ van de politieke partij Seeka, heeft de achterban zich gisteren uitgesproken over de positie van Abena. Aan het begin van de vergadering heeft voorzitter Abena excepties opgeworpen waarbij hij aangaf dat de presentielijst gecontroleerd moest worden. “Helaas bezitten wij niet over de volledige lijst, omdat ik deze voor de verkiezingen van 2010 heb afgegeven aan Abena om te digitaliseren. Tot op heden heb ik noch een hardcopy noch een digitale versie van het ledenbestand ontvangen. Hij bleef zich beroepen op het controleren van de presentielijst. Vervolgens is de vergadering stopgezet. De ALV heeft steevast geweigerd en is de vergadering terstond heropend”, zei Seeka-secretaris Johnynas Zorgvol tevens dagvoorzitter van de ALV aan Dagblad Suriname. In de ALV is gelijk overgegaan naar het vraagstuk Abena nog langer als voorzitter van de Seeka te hanteren.
Uit de 112 aanwezigen hebben 75 hun stemmen uitgebracht. 3 stemmen zijn ongeldig verklaard. Vervolgens is er een presidium benoemd waarbij de huidige penningmeester, Nicolaas Prisirie, de partij zal leiden. Als ondervoorzitter is David Abiamofo gekozen en 2e ondervoorzitter is Gilbert Leeman. Het bestuur blijft in tact. Volgens Zorgvol heeft haar achterban zich uitgesproken over de positie van Abena. “Abena wordt niet langer door de achterban gedragen. De stemming heeft wel volgens de statuten plaatsgevonden. Als dat niet zo zou zijn, merken wij wel later”, besluit Zorgvol zijn relaas. Enkele pogingen gedaan door Dagblad Suriname om een reactie van Paul Abena los te krijgen, kon niet baten.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!