De joker, de rat en het fluitje Sportcolumn door Satis Baldewsingh

Allerlei tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd bij het tuchtcollege van de SVB. Arbiters dienen hun rapport vaak in gebrekkig Germaans in. Spelers en trainers stellen vaak dat ze Krishna op aarde zijn en wassen vaak hun vieze handen in onschuld. Er worden Yu Ma P@# P@# over de velden gescandeerd en dat meer dan passes die gegeven worden. Als Xavie Hernandez driehonderd passes geeft, dan hebben onze voetballers driehonderd keer elkanders moeders biologie ontleed. En dit voornamelijk door een deel van het volk dat zijn moeder super heilig acht. Hoe hypocriet kan je worden. Het zijn dezelfde mensen die zeggen dat hun moeder te allen tijde met rust gelaten moet worden, maar op een voetbalveld zijn de door onderbroek bedekte delen van de moeder net een bal die rondgaat zodra je ertegen trapt. Komt ervan als we het Germaans totaal niet meer machtig zijn. Ook ik niet, echter probeer ik er wel het beste van te maken, gezien mijn povere en bescheiden afkomst. Deze voetballers moeten niet als argument aanhalen dat ze arm zijn of een humble achtergrond hebben. Vraag het maar aan de oudere bewoners van de Javaweg, van het Reebergprojekt of Santi Gron hoe humble mijn afkomst is. Dus jullie misbaksels die tegen een balletje trappen, zullen geen burgers worden die in mijn perceptie van sociale democratie voor de gemeenschap van toegevoegde waarde zijn. Ik heb ook mijn twijfels of jullie kinderen het zullen kunnen, gezien fratsen van ouders graag door het kroost overgenomen worden. Zie maar hoe ordinair onze spreektaal niet is, vandaar dat parlementsleden zich continue generen. Eentje uit Nickerie heeft het zover geschopt dat overal waar ik kom hij uitgekotst wordt als een onbeschaafde tiran die symptomen van schizofrenie tentoonstelt, zoals onlogische gedachtepatronen en hallucinaties. Dat hebben voetballers en hun trainers en ook de arbiters. Wie, oh wie heeft gelijk. Ik moet zeggen dat ik Edmund ‘De Schreeuwer’ Ramkisoen aardig ken. Niet lang terug gaf hij me ook een lift naar het werk. Hij is iemand die de hele dag kan praten over het ledertje, doch was het te verwachten dat hij zou barsten na het mislopen van mogelijke promotie naar de Hoofdklasse. Echter moeten hij en zijn spelers één ding goed in de oren knopen en dat is dat naast het podium grijpen van Takdier Boys hun eigen schuld is. Als je nota bene een pingel niet benut, heb je geen recht van spreken. In dezen gaan de complimenten uit naar De Ster die zijn sportieve plicht heeft vervuld en met de borst naar voren kan lopen. Ik heb een paar dagen gelden een interview op RP The Hot One gehad met trainer Renfrum van Robinhood. Hij was uiterst kritisch over de arbitrage met name bij de jeugd. Daar al, vallen arbiters door de mand door hun beperkte kennis van de spelregels en basis pedagogie. Jullie moeten je beter scholen heren arbiters, met name bij je jeugd. Aldaar is de zwaarste arbitrageopleiding. Bij de jeugd gaat het vooral om uitleg van regels en de regels moeten aldaar zoveel als mogelijk naar de letter worden toegepast. Zo wordt de jeugdige gevormd. De arbiter moet  de regels van mooi spelletje niet naar eigen hand zetten, wat wel gebeurt. Zie maar wat de interpretatie van arbiter Heerenveen heeft veroorzaakt. Dit is hautain gedrag en dat maakt dat eenieder vooral in een moreel verpauperde samenleving naar verbale en fysieke middelen gaat grijpen om zijn gelijk te halen of zijn frustraties op hun beloop te laten, wat ook helemaal verkeerd is. Waarom hebben we die matchcommissioner, die moet toch rapport opmaken? Waarom kan de SVB zo’n klein voice recorder niet aanschaffen en aan de matchcommissioner geven en die alles wat gezegd wordt na de match lekker kan opnemen en de spelers, trainer en arbiters confronteren bij het tuchtcollege? Drastische tijden eisen drastische maatregelen. Na mijn frustratie over jullie neergepend te hebben zie ik de bobo’s van de SVB al lachend met hun mondaine leven verdergaan. Zij voeren een op de letter verdeel- en heers- politiek met die veelal niet al de schuchtere voorzitter van de lidbonden die hoofdverantwoordelijk zijn voor wat we bijna wekelijks mogen aanschouwen op de voetbalvelden. De bobo’s van de SVB zeggen niets. Fileren en desavoueren hun eigen tuchtcollege door een straf van een onvervalste recidivist terug te draaien. Gelukkig is er hoop want als het tuchtcollege bijna bij alle matches schorsingen moet uitdelen, is het probleem van- zelf opgelost. Straks blijven er geen voetballers meer over en gelukkig!
[email protected]

error: Kopiëren mag niet!