Suriname ondertekent MoU met Crop over bio-brandstof uit olifantsgras

Op 11 juli heeft de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) plaatsgevonden  tussen de waarnemend directeur van Buitenlandse Zaken, Lucretia Redan, en de  heer John King namens de Caribbean Renewable Oil Partners (Crop). De regering heeft als één van haar beleidsdoelen het ontwikkelen van een duurzame energiesector. In dit kader worden projecten uitgevoerd die zorg dragen voor het mitigeren van klimaatsverandering. In dit verband heeft zij  samen met Caribbean Renewable Oil Partners (Crop) een MoU gesloten inzake het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de commerciële productie van bio-brandstof uit “rundo donax” (olifantsgras) in uitgemijnde gebieden.
De afgelopen twee jaren zijn diverse stakeholders geconsulteerd die hun ondersteuning hebben toegezegd. Het doel van het project is om in de uitgemijnde gebieden in Moengo over te gaan tot het verbouwen van olifantsgras voor het verkrijgen van de nodige  biomassa en het opzetten van een fabriek  voor het verwerken van deze biomassa tot bio-brandstof. Indien de haalbaarheidsstudie positief uitvalt, zal bij de implementatie van dit project o.a. werkgelegenheid worden gecreëerd. Het zal verder resulteren in de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden en reductie van uitstootgassen. De implementatie van het project zal geschieden in samenwerking met de daarvoor verantwoordelijke vakministeries en instituten.

error: Kopiëren mag niet!