Amzad Abdoel: “Strak monetair beleid levert verbeterde status op”

‘Een strak gevoerd monetair beleid heeft Suriname een verbeterde status opgeleverd’, zegt MC-parlementariër Amzad Abdoel over de opwaardering van Suriname door Fitch Ratings. Abdoel zegt deze positieverbetering te hebben verwacht. ‘Zeker als je let op de vaardigheid die de  Surinaamse regering aan de dag heeft gelegd om betalingsachterstanden in te lopen en schulden af te lossen.’     Fitch gaf Suriname onlangs een opwaardering  naar de BB- status.
Abdoel zegt dat de groei zal aanhouden, gelet op de ontwikkeling van de prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt. ‘De hoge prijzen van onder andere  goud en olie zullen aanhouden, waardoor Suriname gegarandeerd zal zijn van een  behoorlijk inkomen. Aan de andere kant is het de Surinaamse regering ook gelukt de  begrotingstekorten  laag te houden.’  Abdoel prees voornamelijk het gevoerde monetair beleid; hierdoor kon monetaire financiering worden vermeden. ‘Het strenge toezicht op het bankwezen met betrekking tot het  wisselkoersregiem heeft erin mogen resulteren dat de eurokoers momenteel op het laagste punt van 4 voor een SRD zit.’ De parlementariër brengt in herinnering dat de regering het overheidsapparaat niet als politiek instrument heeft gebruikt. ‘Ze heeft geen massa mensen in dienst genomen, anders zou het bestedingspatroon verzwaard worden.’
‘De herstructurering van het belastingregiem zal resulteren in  verbetering van de economie’, zegt de politicus. ‘De verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen zal de staatskas veel meer inkomsten opleveren.  Een ander pluspunt in de economische ontwikkeling is het feit dat de regering mogelijkheden creëert voor nieuwe markten in de agrarische sector middels economische diplomatie.’ Abdoel beweert dat Suriname nu voorzichtiger omspringt met de natuurlijke hulpbronnen. Dit zou bijdragen tot de garantie voor  economische groei. ‘Er worden geen snelle onderhandelingen gevoerd met het doel de multinationals te accommoderen. De gesprekken met buitenlandse investeerders worden diepgaand en secuur gevoerd om het beste voor Suriname eruit te halen. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk werkgelegenheid gecreëerd moet worden in de private sector. Dit alles draagt  bij aan verdere verbetering van de economische groei’, aldus Abdoel.

error: Kopiëren mag niet!