VRTS zal meersporenbeleid voeren in kwestie Sasur

Het bestuur van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) zal op meerdere fronten tegelijk strijd voeren om het voortbestaan van de aangesloten leden in het al jaren slepend dispuut over de muziekauteursrechten te waarborgen. Dit is de uitkomst van een zeer drukbezochte algemene ledenvergadering van de VRTS op 10 juli in het Opleidingscentrum voor de Journalistiek aan de Cultuurtuinlaan. Op de alv, waar een gekwalificeerde meerderheid van meer dan 2/3de deel van de aangesloten  leden aanwezig was,  werd middels een motie een hernieuwd mandaat gegeven aan het bestuur om de kwestie Sasur voortvarend en doelgericht aan te pakken. Met uitvoering van de punten die in de motie zijn vervat, willen de leden dat er ordening wordt gebracht in de muziekindustrie in Suriname. De leden hebben het VRTS-bestuur gemachtigd alle hem ten dienste staande democratische middelen aan te wenden om via juridische en/ of politieke wegen de belangen van de leden te behartigen. Mobilisatie en educatie van de leden via de massamedia mogen ook tot de opties behoren.
Unaniem waren de VRTS-leden van mening dat sinds 2005, opeenvolgende regeringen in de kwestie van de muziekauteursrechten een structurele vorm van onbehoorlijk bestuur hebben gedemonstreerd. Daarbij is ook niet geschroomd om aan Sasur, een stichting zonder enig maatschappelijk draagvlak, verregaande publieke taken en bevoegdheden mee te geven, terwijl effectieve “checks and balances” afwezig waren. De VRTS-leden weigeren te zwichten voor de ‘manipulatie, bedreiging, chantage en verdeel- en heersstrategie’ van Sasur die zich als een incassobureau met een dubieuze reputatie opstelt.
Naar aanleiding van berichten afkomstig van Sasur hebben alle aanwezige leden hoofdelijk verklaard niet in onderhandeling te zijn over licentieovereenkomsten. De VRTS hekelt de ‘apathische houding’ van de huidige minister van Justitie en Politie die de muziekauteursrechtenkwestie kennelijk beschouwt als iets te zijn “van geen urgentie en geen prioriteit”. Een schriftelijk verzoek aan de minister van Justitie en Politie om te geraken tot een kennismaking met het VRTS-bestuur en om enkele acute punten te kunnen bespreken, heeft 8 weken na indiening van het verzoek nog geen enkele reactie opgeleverd. Door het uitblijven van enige actie van de minister van Justitie en Politie over de herbemensing van de ‘commissie van toezicht op Sasur’, wordt nog meer speelruimte geboden aan Sasur ‘om de Surinaamse samenleving te misleiden en lopen diverse mediabedrijven ernstig risico op sluiting en faillissement’.
De VRTS-leden zeggen nogmaals te benadrukken dat het in de kwestie Sasur geen kwestie is van niet willen betalen van “royalty’s”. Indien de vreedzame en rechtvaardige strijd van de VRTS-leden via De Nationale Assemblee, de rechterlijke macht, de minister van Justitie en Politie en de president op korte termijn niet leidt tot een transparante, rechtvaardige en billijke oplossing, zullen harde acties worden gevoerd. Hiertoe heeft de algemene ledenvergadering het VRTS-bestuur op 11 juli 2012 gemachtigd.
 

error: Kopiëren mag niet!