Rekruten lopen stage op politiebureaus

Zoals vorig jaar door de waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Shie reeds aangegeven, zal er alles in het werk worden gesteld om het tekort aan politieambtenaren weg te werken. Na een sollicitatieoproep vorig jaar werd na de selectieprocedure in december 2011 gestart met de opleiding van 169 rekruten tot aspirant agent van politie. Uit deze groep zijn 65 geslaagd en 104 hebben herexamen. Na het herexamen zal ook deze groep stage moeten lopen. Vooruitlopend op de benoeming tot buitengewoon agent van politie en aanstelling tot aspirant agent van politie zijn de 65 geslaagden per dinsdag 10 juli 2012 ingedeeld op de politiebureaus te Uitvlugt, Latour, Keizerstraat, Geyersvlijt en Bureau Nieuwe Haven, en ook bij de Motor Surveillance Dienst en de VHT. Voor vaardigheden in het politioneel werk zal deze groep gedurende 15 weken steeds worden gereshuffeld over de voornoemde politiebureaus.

error: Kopiëren mag niet!