Vereniging van Installateurs bezoekt RGB-minister

De Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS) heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Ginmardo  Kromosoeto. Samen met onderdirecteur Kadirbaks zijn er diverse kwesties besproken. Het ging o.a. om de veiligheid, de werkgelegenheid en de behoefte voor kantoor- en trainingsaccommodaties. De minster, die zelf ook voortkomt uit de technische branche, beloofde de VIS de nodige aandacht te
zullen schenken aan de wensen die naar voren zijn gebracht. Hij suggereerde om met de Bouwcommissie na te gaan hoe Surinaamse bedrijven kunnen worden ingezet bij het grootschalige woningbouwprogramma die de overheid in gedachten heeft. Het
Surinaams bedrijfsleven, in het bijzonder de installatiesector, zou maximaal moeten inspelen in deze behoefte. De minister, die werd uitgenodigd om een lezing te houden, complimenteerde de VIS met haar heractivering en zegde alle medewerking toe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: