Leerlinge Slamet OS Groot Henarpolder winnaar opstelwedstrijd

Julencia Slamet van OS Groot Henarpolder is de uitblinker van de opstelwedstrijd die door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), afdeling Natuurbeheer, werd georganiseerd. Het thema was: “Bescherming van de rode ibissen”. Leerlingen van 24 verschillende basisscholen in Nickerie hebben meegedaan aan de opstelwedstrijd. De prijsuitreiking vond op zaterdag 7 juli plaats in Hotel Concord te Nickerie. Natuurbeheer is vijf jaren geleden begonnen met een bewustwordingscampagne op de diverse basisscholen in Nickerie. Tijdens deze campagne krijgen de leerlingen extra voorlichting over de kustvogels, maar in het bijzonder over de rode ibis. De voorlichting is landelijk en wordt voornamelijk in de kustdistricten Coronie, Nickerie, Saramacca en Commewijne verzorgd. De campagne richt zich op de basisscholen, omdat het ministerie ervan uitgaat dat wanneer men met de jeugd begint, de campagne voor een groot deel zal slagen.
Ashok Pherai, waarnemend chef van de sectie Educatie en Voorlichting Natuurbeheer, geeft aan dat er 28 opstellen zijn ingezonden. Daaruit werden de tien beste uitgekozen. Vervolgens werd uit de tien, het beste opstel gekozen. De prijswinnaars mochten samen met hun klassejuf genieten van een geheel verzorgde etentje.
Pherai vertelt dat vanaf 1970 langs de Surinaamse kust een onderzoek wordt gedaan naar de voorkomende kustvogels. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de verspreiding, voeding en populatie van de rode ibis en de snipjes. Nog geen tien jaren terug hadden de rode ibissen 60.000 broedparen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er thans maar 20.000 broedparen zijn. De grootste bedreiging van de rode ibis is de mens. De populatie van de rode ibissen is heel sterk achteruit gegaan vanwege de illegale jacht. De voorlichting is gebaseerd op een zesjarig programma, dat zich momenteel in zijn voorlaatste fase bevindt.
Leerkracht Pawirodimejo die namens de verschillende scholen kort het woord tot de aanwezigen richtte, juicht het project toe. “Wanneer de kinderen nu bewust worden gemaakt, zullen er na twee generaties een heleboel rode ibissen zijn”, zei de leerkracht.
Roy Katisa, onderwijsinspecteur in Nickerie, hoopt dat het project een follow-up krijgt. Aan de leerlingen gaf hij mee om de opgedane kennis over te dragen aan een ieder in de omgeving. Adjunct districtssecretaris Dalloesingh vertegenwoordigde de districtscommissaris van Nickerie. De secretaris meent dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan de bescherming van de rode ibissen.

error: Kopiëren mag niet!