Dc Para tevreden over verloop ‘Gele-zakkenproject’

Districtscommissaris Jerry Miranda van Para is tevreden over het verloop van het ‘Gele-zakkenproject’ dat twee maanden geleden gestart is in het district. In alle vijf ressorten (Noord-Para, Oost-Para, Zuid-Para, Bigi Poika en  Carolina) worden de vuilniszakken voor SRD 0,50 aan de man gebracht, waarmee het ophalen van vuil efficiënter kan geschieden. De zakken worden geleverd aan de winkels in de verschillende dorpen, waarna ze ten verkoop worden aangeboden aan de bewoners. De zakken worden geleverd door de ondernemer Rajen Pahladsingh.
Miranda zegt dat het project lang voor zijn aantreden als burgervader was voorbereid. In februari 2012 heeft hij de planning van deze milieuactie in het district verder uitgewerkt. Pahladsing had in de voorbereidingsfase van het project reeds een aantal zakken gedoneerd aan het district. Bij de definitieve uitvoering heeft het districtsbestuur besloten met deze ondernemer nadere afspraken te maken voor de levering van de zakken. Meredith Pique, hoofd van de Milieudienst op het commissariaat Para, zegt dat de ressorten zich houden aan de richtlijnen voor het ophalen van vuil. Nadat het project als proef in Para Noord was uitgevoerd, heeft het districtsbestuur de overige ressorten volledig opgenomen in dit milieubewustwordingsplan.

error: Kopiëren mag niet!