Bond Staatsolie juicht privatisering toe

De Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (Swos) juicht het gedeeltelijk privatiseren van het bedrijf toe. Het privatiseren van Staatsolie is voor de bond beslist geen nieuwigheid. Dit voorstel had zij enkele jaren terug gedaan bij de directie. Bondsvoorzitter Lloyd Read geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat de presentatie die zij zullen voorhouden aan de directie betreffende de privatisering al lang ready is. Hiervoor speciaal is er een accountant aangetrokken.
‘Het is goed om aandelen te verwerven. Wij willen ook deelnemen aan het aandelenpakket.’ Voor het bedrijf zal het ook voordelen hebben indien er meerdere aandeelhouders zijn, legt Read uit. ‘Dan heb je niet de situatie, waarbij maar een aandeelhouder vrijelijk beslist over het lot van het bedrijf.’ Vanaf de oprichting van Staatsolie is namelijk de Staat de enige aandeelhouder. Read windt er geen doekjes om en benadrukt dat de bond meerdere malen erop heeft aangedrongen om het bedrijf te privatiseren.
De huidige regering zou voornemens zijn om het bedrijf gedeeltelijk, voor 20%, open te gooien. Echter, de bond is nog niet benaderd geworden. Volgens Read is het zaak dat zij bij het nemen van dergelijke zwaarwichtige beslissingen ook gehoord worden. ‘Wij willen ook een dikke vinger in de pap hebben bij de verkoop. Wij zijn beslist niet bang om verantwoordelijkheden te dragen.’ Indien blijkt dat de regering de bond overslaat, zal zij er niet voor schromen haar aandeel op te eisen. ‘Wij zullen opkomen en ons aandeel verwerven.’
De bond staat ready om een discussie op te starten betreffende de kwestie van privatisering. Zij wil hierover met de directie van gedachten wisselen. Het vraagstuk van privatiseren was enkele jaren geleden bij de cao-onderhandelingen opgebracht. ‘Toen was er geen denken aan bij de regering.’ Read vindt het een positieve zaak dat naarmate de jaren vorderen, de zienswijze betreffende dit vraagstuk zijn gewijzigd. Jaren geleden is aan de bond voorgehouden dat er sprake zou kunnen zijn van privatiseren wanneer de raffinaderij geheel zelfstandig zou opereren. Maar de nadruk is ook op gelegd dat de moedermaatschappij de olieproductie liever in eigen beheer wil houden.
Er is een privatisering van Surinames trots Staatsolie op komst. Dit melden bronnen aan Dagblad Suriname. Het ligt in de planning om 20% van de aandelen ten verkoop aan te bieden. Binnenkort vindt de installatie van een commissie plaats die zich moet buigen over de voorbereiding hiervan.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: