VRTS houdt alv en overweegt harde acties in kwestie Sasur

De Vereniging van Radio-en Televisiebedrijven (VRTS) heeft een spoed algemene ledenvergadering uitgeschreven om de ontwikkelingen in het slepend conflict met de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) te bespreken. Uit kringen van de VRTS wordt vernomen dat de meerderheid van de mediabedrijven in Suriname voorstander is van harde acties. Zulks vooral nu gebleken is dat er aan regeringszijde om onbegrijpelijke redenen onnodig wordt getalmd om de meest basale beslissingen te nemen, die noodzakelijk zijn om het sinds jaren slepende conflict rondom de muziek-auteursrechten daadwerkelijk op te lossen. In een vrijdag uitgegeven persbericht van de VRTS wordt onder meer gesteld dat “alhoewel door de president van de Republiek Suriname op diverse momenten aan de VRTS-leiding is verzekerd dat de noodzakelijke maatregelen zouden worden getroffen, er maanden later helaas nog geen enkel tastbaar bewijs hierover merkbaar is.”
Het merendeel van de te treffen maatregelen, waaronder de her-bemensing van de Commissie van Toezicht, ligt op het bord van minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Het lijkt er echter heel veel op dat deze minister alles op zijn beloop laat. Hij heeft kennelijk nog steeds dezelfde adviseurs, die mede verantwoordelijk zijn voor het laten voortduren van de gewraakte werkwijze van Sasur. Hij negeert al sinds 7 mei 2012 een schriftelijk verzoek van het VRTS-bestuur, waarin gevraagd is om een gesprek. Kennelijk is deze regering er zoals alle voorgaande regeringen gewend aan geraakt om pas maatregelen te treffen als zaken escaleren. Indien de Surinaamse regering voortgaat met het vertonen van dit staaltje van onbehoorlijk bestuur, dan rest de VRTS-leden geen enkele andere mogelijkheid dan over te gaan tot harde acties. De verdere details hieromtrent zullen zeer binnenkort aan de Surinaamse bevolking kenbaar worden gemaakt.
Aan de andere kant wordt aan Sasur, in de persoon van Prim Ramlal, door het uitblijven van maatregelen van regeringszijde, alle ruimte geboden om door te gaan met de eenzijdige en misleidende berichtgeving via stromannen bij bepaalde mediakanalen. Verder wordt door de gedemonstreerde laksheid van de overheid in deze kwestie alle ruimte gecreëerd voor een verdeel- en heersstrategie van Sasur. In het licht van al deze objectieve bevindingen en mede op aandringen van de leden, zal door de VRTS op zeer korte termijn een algemene ledenvergadering worden belegd, waarop de strategie voor de komende acties van de radio- en televisiebedrijven in Suriname zal worden besproken.

error: Kopiëren mag niet!