Miscommunicatie Minov met scholen

De afdeling Inspectie en de directeuren van alle schoolniveaus vinden dat de communicatie vanuit het Minov zeer stroef loopt. Dit staat in deel 1 van het rapport van de Taskforce Voorbereiding Onderwijsinnovatie. Inspectie en directeuren betreuren het feit dat er nooit gereageerd wordt op hun schrijven over problemen op school. Of het nu over leerlingen, leerkrachten, gebouwen of niet functionerende toiletten gaat, elke vorm van reactie blijft uit. Volgens Inspectie worden verzoeken voor een reactie op rapporten over het slecht functioneren van leerkrachten genegeerd. Rapporten over leerkrachten die hun taak niet serieus nemen, worden niet behandeld. Het onderwijsgevend personeel is moe van deze houding van het Minov en heeft totaal geen hoop meer dat het ooit beter zal worden. Deze passieve houding is niet iets van het laatste jaar. De schoolleiders, -directeuren en Inspectie geven aan dat dit een probleem van vele jaren is, meldt de commissie onder leiding van Eddy Jozefzoon.
In het rapport staat verder vermeld dat binnen het Minov er een communicatieprobleem bestaat. Communicatielijnen zijn niet duidelijk en afdelingen werken langs elkaar heen. Ook is niet altijd even duidelijk wat de taak is van een bepaalde afdeling. Zo vragen leerkrachten zich vaak af wat de taak is van de afdeling Inspectie en wat van de afdeling Begeleiding. Ook is niet duidelijk op welke afdelingen sommige klachten gedeponeerd moeten worden: bij Inspectie of bij de directeur van Onderwijs bijvoorbeeld. De commissie constateert dat deze communicatieproblemen een gezonde voortgang van het onderwijsproces stagneren. Door het communicatieprobleem tussen afdelingen binnen het ministerie blijft het treffen van maatregelen voor dringende zaken aangekaart door Inspectie uit.
De afdeling Inspectie beweert dat zij vaak genoeg aandacht heeft gevraagd voor het feit dat schooldirecteuren, leerlingen en soms ook hele klassen vroeg naar huis sturen. Bij wet valt Inspectie hiërarchisch onder de directeur van Onderwijs. Het blijkt dat de praktijksituatie er anders uitziet: Inspectie VOJ rapporteert aan de onderdirecteur van Onderwijs. Het is volgens de commissie jammer dat van functionarissen van Minov geen reacties verkregen worden op de opgemaakte rapporten over leerkrachten of leerlingen. Maatregelen om corrigerend op te treden tegen leerkrachten die hun werk niet serieus nemen en hierdoor misschien te vaak verzuimen, blijven dan ook uit.
De afdeling Inspectie is radeloos, omdat zij geen ondersteuning krijgt van bevoegde diensten van het ministerie. “Kortom, de problemen worden niet aangepakt en men moet lijdzaam toezien hoe het probleem groter wordt en hoe ouders, leerlingen en leerkrachten slachtoffer worden, omdat professionele hulp uitblijft”, zegt de commissie in het rapport.
 Seshma Bissesar
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: