Oppositie eist verscherpt cliëntenonderzoek politieke personen

Parlementariërs van de oppositie dringen aan op verscherpt cliëntenonderzoek bij zogenaamde politiek prominente personen (ppp’s) om witwaspraktijken zoveel als mogelijk te voorkomen. VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien hield het niet voor mogelijk dat in de gewijzigde Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) ervoor gekozen is om het verscherpte onderzoek voorlopig niet te laten gelden voor ppp’s in eigen land. Voor buitenlandse ppp’s in Suriname geldt deze verscherping wel. De wet omschrijft ppp’s als personen die belast zijn of zijn geweest  met een prominente overheidsfunctie in het buitenland, bijvoorbeeld staatshoofden, regeringsleiders, prominente politici, hooggeplaatste ambtenaren, gerechtsdienaren of hoge militairen, directeuren van staatsbedrijven en belangrijke partijfunctionarissen. De wet stelt dat zakenrelaties, familieleden en partners van deze ppp’s de reputatie kunnen schaden als die met deze ppp’s bemoeien.
Gajadien en collega-oppositielid Guno Castelen wezen op de vele activiteiten van ppp’s in het grijze en zwarte circuit. Het is naar hun zeggen publiek geheim dat een aantal lokale ppp’s stichtingen opricht met het doel zwart geld wit te wassen. Gajadien zei aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings – Simons te beschikken over een lijst van enkele van deze stichtingen waaraan een lucht kleeft. Het zouden deze ppp’s zijn die vanwege hun invloed in het bezit komen van hout- en goudconcessies en percelen. Door deze zaken te verhandelen, zijn ze ook in staat hun illegaal verkregen vermogen wit te wassen.
Gajadien eiste dat het verscherpte cliëntenonderzoek ook voor de lokale ppp’s van toepassing is en meegenomen wordt in de wetswijziging. Het college moet zich niet haasten de gewijzigde wet aan te nemen alleen maar om de FATF (Financial Action Task Force) en de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) te tonen dat Suriname acties onderneemt tegen het financieren van terrorisme. Gajadien en Castelen stellen dat veel meer prioriteit gegeven dient te worden aan het Surinaamse belang. Ze vinden dat er acties ondernomen moeten worden  die het de lokale ppp’s onmogelijk maken om aan money laundering te doen.

error: Kopiëren mag niet!