Bushouders kunnen nog geen subsidie ontvangen

Bushouders zijn zeer ontstemd over de werkwijze van de voorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO). Deze dienstverleners hebben begrepen dat de overheid de subsidiegelden allang heeft overgemaakt op de rekening van de PLO, maar dat de uitbetaling desondanks op zich laat wachten. Zij hebben begrepen dat de subsidiegelden al twee weken terug zijn gestort. Het bericht had hen bereikt dat er op 25 juni een aanvang zou worden gemaakt met de uitbetaling van de subsidie. Zonder opgaaf van enige reden krijgen zij nu te horen dat het geen 25 juni meer is; de uitbetaling vindt in de tweede week van juli plaats. Volgens de bushouders kan dit niet zo verder. Zij hebben het geld dringend nodig en hebben hun budget voor deze maand daarop afgestemd.
Een andere zaak die gehekeld wordt, is dat er geen jaarvergadering is gehouden. Die moet uiterlijk eind juni gehouden zijn. Er is geen convocatie ontvangen, waardoor de bushouders er gevoegelijk van uitgaan dat de vergadering niet wordt gehouden. Zij geven aan dat zij heel wat zaken bespreekbaar willen maken en daarom uitkijken naar de jaarvergadering van de PLO.
De voorzitter van de PLO, John Mahadewsingh, was niet bereikbaar voor commentaar.

error: Kopiëren mag niet!