BPAS tegen benoeming politiefunctionaris als directeur PID

De Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) heeft begrepen dat mogelijk iemand met een politieachtergrond het roer in de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID) zal overnemen. De naam van politiefunctionaris Amoksi is gevallen.
Bondsvoorzitter Gustaaf Gallant zegt dat dit niet kan, omdat het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) een heel aparte discipline is. De bond meent dat iemand uit de gelederen van het KBA bevoegd is om de directeurspost van een penitentiaire inrichting te bekleden. Gallant meent dat de werkgever een scenario opzet om de bond te breken, zodat de directeurspost kan worden ingevuld door een van hun mensen. De bond vindt het van eminent belang dat bijlage drie van de overeenkomst, waar er sinds 2003 invulling aan moest worden gegeven, nu haar beslag krijgt. Dit houdt een nieuw rangenstelsel in, met aan het hoofd de penitentiaire ambtenaar belast met de leiding bij het Delinquentenzorg. Dienovereenkomstig moeten de posities verder worden ingevuld. De bond heeft woensdagavond een alv belegd en alle zaken in beschouwing genomen. Er is besloten om zaken niet meer vakbondtechnisch aan te pakken, maar aan de groene tafel.

error: Kopiëren mag niet!