Monorath en Lachman voorzitters af van vaste DNA-commissies

Het voorzitterschap binnen de vaste commissie van het ministerie van Handel en Industrie is niet meer bij Harish Monorath van Nieuw Suriname. Paul Somohardjo mag daar invulling aan geven. Ook binnen de vaste commissie van Volksgezondheid komt er een mutatie. Premdew Lachman (Nieuw Suriname) moet  opschuiven voor Theo Vishnudatt van de Megacombinatie. Deze wijzigingen binnen de vaste DNA-commissies zijn gisteren doorgevoerd. DNA–lid Monorath hiermee geconfronteerd, zegt dit zelf via de media te hebben vernomen. ‘Een dergelijk besluit moet genomen worden in een huishoudelijke vergadering, dus we kijken uit naar die vergadering’, zegt het NS–assembleelid.
Volgens Monorath deden de geluiden van een mogelijke wijziging binnen de vaste DNA-commissies reeds geruime tijd de ronde. ‘We hadden al vernomen dat wij moesten inleveren, waarschijnlijk als sanctie over het amnestievraagstuk. Ik lig er niet wakker van, maar het geeft wel een duidelijke trend aan’, zegt Monorath. Het DNA–lid zegt als voorzitter van de vaste commissie van HI zijn stem te hebben laten horen in de kwesties als de open sky market, de vele prijsopdrijvingen, de government take op benzine en het vergunningenbeleid. Bij Volksgezondheid was dat ten aanzien van de Wet Bloedvoorziening, burgergezondheidszorg, AZV en denguebestrijding.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!