Kc De Schakel doneert i.v.m. 40-jarig jubileum

Vanuit de op een coöperatieve gedachte gebaseerde dienstverlening heeft de Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel (Kc De Schakel) in de afgelopen 40 jaren aan de wieg gestaan van vele positieve ontwikkelingen. Kc De Schakel herdenkt dit jaar haar 40-jarig bestaan en het management heeft hiertoe een herdenkingsplan opgesteld, omvattende onder andere wijziging van de huisstijl alsmede activiteiten met en voor de leden, cliënten, charitatieve instellingen en behoeftigen. Deze activiteiten zullen gespreid over het gehele jaar 2012 worden uitgevoerd.
In verband hiermee heeft Kc De Schakel kort geleden 5 instellingen uitgenodigd om een financiële bijdrage, ter ondersteuning van hun werk, in ontvangst te nemen. De instellingen die deze keer in aanmerking zijn gekomen voor een donatie zijn Stichting Voor het Kind, Stigesu, Nos Kasita en Stichting Huize Betheljada, elk SRD 2.000 en Stichting Jong wan fu tamara  en Stichting het Nieuwe Verbond, elk SRD 1.000. De vertegenwoordigers van de instellingen hebben allemaal aangegeven de Kc De Schakel en haar leden zeer dankbaar te zijn voor deze geste. De heer H. Anches van Stichting het Nieuwe Verbond ging zelfs verder door een verzoek te doen aan Kc De Schakel om door te gaan met het goede werk en meer dan tevoren te communiceren met de Surinaamse samenleving om zodoende burgers te stimuleren te gaan sparen.
Kc De Schakel heeft beloofd om voor zover het binnen haar vermogen is, haar bijdrage te zullen blijven leveren aan de Surinaamse samenleving.

error: Kopiëren mag niet!