Conversie erfpacht/grondhuur naar eigendom straks mogelijk

Er bestaat een grote behoefte in de samenleving om de titel op grond in eigen voordeel om te zetten. Het gaat om het omzetten van erfpacht/grondhuur naar
eigendom. Minister Ginmardo Kromosoeto van RGB wil op deze behoefte inspelen en wel voor de gehele samenleving. Er is een wet die de conversie toestaat, echter geldt die in beperkte mate. De bewindsman is de mening toegedaan dat de interpretatie van deze wet verruimd kan worden. De wet is er wel, maar
niet een ieder kan er gebruik van maken. Het gaat in deze niet om grote lappen grond, maar wel om terreinen waarop mensen hun huizen hebben gebouwd. Zij willen voor hun nageslacht wel een stuk rechtszekerheid achterlaten. Men is bezig op het ministerie om een concept voor te bereiden dat de verruiming van de wet mogelijk zou maken.
‘Dat de verruiming er komt, is een feit. Zaken moeten nog geformaliseerd worden zodat de conversie een feit kan zijn. De normale conversie om erfpacht te verlengen is er eigenlijk al. Waar nu naar gekeken wordt, is de mogelijkheid om de conversie van een zwakkere recht ‘erfpacht/grondhuur’ naar een sterkere recht ‘eigendom’ mogelijk te maken. Maar er zijn complicaties; het is namelijk zo dat één van de vereisten bij het converteren is dat de kavel schuldvrij moet zijn. De meeste kavels zijn echter belast met een hypotheek en dat zal eerst vereffend moeten worden.’ Converteren kan dus niet zomaar, anders heeft de financier een probleem en dat moet eerst nog goed geregeld worden in de wet, aldus de RGB-minister.

error: Kopiëren mag niet!