DOE voorstander spoedige behandeling anticorruptiewet

‘Corruptie is één van de grote problemen waarmee Suriname te maken heeft.’ De voorzitter van DOE, Carl Breeveld, zegt ‘dat een ieder weet dat er corruptie is, alleen kan de vinger niet gelegd worden op de plek waar het precies mis is’. DOE heeft daarom als politieke partij gemeend om een lezing over corruptie te organiseren en wel op donderdag in theater Unique. De inleider is politicoloog Raisa Biekman
Breeveld zegt dat DOE graag ziet dat er invulling wordt gegeven aan de door de president verkondigde ‘kruistocht tegen corruptie’. Tot nu toe is er hiervan heel weinig opgemerkt. Het parlement had een anticorruptiewet reeds in behandeling tijdens de vorige parlementaire periode 2005-2010. De ontwerpwet werd toen in behandeling genomen, niet afgerond en ingetrokken door de regering. Kennelijk moesten er toen aanpassingen gepleegd worden. De DOE-voorzitter is van oordeel dat de anticorruptiewet veel te lang op zich laat wachten. ‘De anticorruptiewet is een must om het land gezond en eerlijk te krijgen.’ Volgens Breeveld moet de wet snel komen.
Personen die corrupte handelingen hebben gepleegd, kunnen gelijk aangepakt worden, als uitgegaan wordt van de mogelijkheden die het Wetboek van Strafrecht biedt, meent Breeveld. ‘Maar dat gebeurt nu niet, omdat ook mensen die eventueel melding zouden maken van de corruptiepraktijken, niet beschermd zijn. En de anticorruptiewet is o.a. een belangrijke wet om klokkenluiders te beschermen.’
Corruptie in een land houdt armoede in stand, meent Breeveld. Daarom is de corruptiebestrijding volgens hem van enorm groot belang. ‘Vaak wordt aangegeven dat corruptie niet voor honderd procent valt te bestrijden.’ Volgens Breeveld probeert men met deze gedachtegang de zaak te rechtvaardigen. DOE hoopt dat de anticorruptiewet gauw op de agenda van De Nationale Assemblee wordt geplaatst.

error: Kopiëren mag niet!