NPS-voorzitter start consultaties met leden

NPS-voorzitter Gregory Rusland begint vandaag met de eerste gesprekken met partijstructuren en partijleden. De consultaties zullen uiteindelijk moeten leiden tot de definitieve instelling van werkarmen van de partij, om invulling te geven aan zaken die  de partijvoorzitter heeft aangekondigd in zijn eerste boodschap in Grun Dyari . Eén van de zaken die verwezenlijkt moeten worden, is het jongereninstituut zegt Rusland. Dit orgaan zal fungeren als een ontwikkelingsinstituut waar jongeren geschoold en getraind zullen worden om zich te profileren in de politiek en in andere sectoren van de maatschappij.
Op basis van de te voeren gesprekken wil de partijvoorzitter komen tot een selectie van personen die zitting zal nemen in de verschillende structuren en organen van de partij. Rusland wil vanuit die basis werken, om ervan verzekerd te zijn dat alle gekozen kandidaten de volledige goedkeuring dragen van het veld. Zo moeten nog personen worden gekozen voor de nieuwe Adviesraad en de Jongerenraad. In de nieuwe benadering is het niet alleen het hoofdbestuur dat daarin een beslissende rol heeft. Ook het veld zal zich mogen uitspreken over de voordracht van kandidaten voor deze functies verduidelijkt de partijvoorzitter. Rusland zegt dat de bijdrage van de leden aan de partij niet beperkt moet blijven tot een post in één van de structuren. Hij heeft zelf jarenlang zijn krachten gegeven aan de partij, zonder formeel te opereren in één van de structuren. Elke bijdrage aan de partij wordt geapprecieerd of het nu binnen of buiten de structuren is.
Rusland zegt desgevraagd verschillende reacties te hebben gehad op zijn oproep in Grun Dyari aan kaders om terug te keren naar de partij. Deze signalen zijn ook de reden waarom hij deze week start met de gesprekken met leden en anderen die de partij een warm hart toedragen. Dagblad Suriname verneemt van de NPS-voorzitter dat ook de aangekondigde veldbezoeken in de districten en het binnenland in voorbereiding zijn.

error: Kopiëren mag niet!