Minister Blokland wil ook verruiming numerus fixus

Het komt veelvuldig voor dat studenten, die een artsenopleiding willen volgen, buiten de loting van de Faculteit der Medische Wetenschappen (MWI) vallen. Jaarlijks stelt de universiteit van Suriname 30 plaatsen beschikbaar voor studenten, die een artsenstudie willen volgen in Suriname en 15 voor de studenten die Fysiotherapie willen volgen. Dit aantal wordt voornamelijk op basis van een lotingsysteem geselecteerd, omdat de universiteit slechts een beperkte hoeveelheid middelen en accommodatie heeft om studenten te faciliteren op deze opleiding. Er wordt een numerus fixussystem gehanteerd, dat internationaal op alle universiteiten in de wereld gangbaar is voor de artsenstudie. Velen zijn de mening toegedaan dat het numerus fixussystem afgeschaft moet worden. De voormalige minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg, wilde het aantal plaatsen verruimen naar 40.
De huidige minister van Volksgezondheid, Michel Blokland, is ook de mening toegedaan dat er verruiming moet plaatsvinden. Dit gaf hij aan in het STVS – actualiteitenprogramma ‘m’ Manten Taki’. Hij zei reeds overleg te hebben gehad met zijn collega van Onderwijs en Volksontwikkeling, omdat dit gedeelte onder Minov valt. Blokland zegt heel voorzichtig dat zij zullen beginnen met een substantiële verhoging van de numerus fixus. Maar natuurlijk vereist dat de nodige aanpassingen qua infrastructuur. Blokland zegt dat je het niet ineens kan opengooien, omdat er een hele organisatie aan vooraf moet gaan.
De faculteit is gebonden aan dit numerus fixussysteem vanwege artikel 27 van de Universiteitswet van 1966. Op basis van dit wetsartikel wordt door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) jaarlijks een beschikking geslagen om dit uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!