Middel 2.4 D gevaarlijk voor tuinbouw, maar gunstig voor rijstteelt

Enkele rijstboeren in het district Nickerie hebben onlangs het initiatief genomen om de districtscommissaris, Wedperkash Joeloemsingh, een petitie aan te bieden waarin verzocht wordt om de import van het grasdodend middel 2.4 D geen halt toe te roepen. Zij stellen dat dit middel van groot belang is voor de rijstsector. Een importverbod zal betekenen dat ze dieper in hun portemonnee moeten tasten om mankracht te betalen voor het handmatig weghalen van bepaalde soorten onkruid. Volgens de boeren kunnen bepaalde onkruidsoorten slechts met 2.4 D bestreden worden.
Voorzitter van Landbouwcoöperatie Kwatta Wim Bajnath zegt dat de 2.4 D zo min mogelijk wordt gebruikt bij de tuinbouw. Hij legt er de nadruk op dat het een heel sterk en gevaarlijk middel is. Het middel 2.4 D wordt gebruikt voor het bestrijden van onkruid. ‘Het is zo gevaarlijk dat wanneer je dit middel ergens spuit, de groente in de omliggende omgeving aangetast wordt.’ De geur van 2.4 D is heel erg sterk, zegt de coöperatie-voorzitter.
Bajnath benadrukt dat dit middel alleen gebruikt wordt in de rijstsector. Het doodt bepaalde hardnekkige grassoorten zonder de rijstteelt aan te tasten. Bajnath kan het zich best voorstellen dat de rijstboeren gebelgd zijn over het voornemen om de import van 2.4 D stop te zetten. ‘Want dan is er meer arbeid nodig om de hardnekkige grassoorten uit de padie-aanplant weg te krijgen. Het wordt dan arbeidsintensiever voor de boeren. De hardnekkige grassoorten moeten dan handmatig weggehaald worden. U moet zich voorstellen, de padieboeren hebben rijstarealen van hectares groot.’
Bajnath haalt ook aan dat op het middel Furadan al jaren een importverbod is gelegd. Voor de tuinbouw is het zeer gevaarlijk, maar daarentegen is het de ultieme medicijn tegen mieren bij de bananenaanplant. ‘Het is het beste middel tegen mieren wanneer je bananen plant. Slechts met Furadan kan je ook de slakken bestrijden die zorgen voor de wortelaantasting.’ Bajnath zegt dat bepaalde insecticide en pesticide gevaarlijk zijn voor bepaalde groentesoorten, maar voor andere soorten zijn ze daarentegen het middel bij uitstek om een goede oogst binnen te halen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!