Basisschool Powakka krijgt mediatheek van Lions Club Para

Op dinsdag 19 juni jl. werd aan de St. Wilhelmusschool te Powakka een mediatheek overgedragen. Een geschenk van Lions Club Para op verzoek van de schoolleiding.  Met in achtneming van het feit dat over het enorme belang van lezen geen discussie bestaat en omdat lezen een onmisbare vaardigheid in de gemeenschap is, heeft voornoemde club positief gereageerd op dit verzoek. Maar ook vanwege het feit dat de schoolgaande jeugd van Powakka ver van de stad woont en Lions Club Para het lezen verder wil helpen bevorderen onder de jongeren, is de aanzet gegeven om met de bouw van start te gaan.
Alle sprekers wezen op het belang van lezen. De schoolleider, de heer Ronald Hanenberg vroeg aandacht voor de verdere inrichting van video- en audioapparatuur, maar de school ontbeert elektriciteit. De directeur van het RKBO, de heer Kensmil, beloofde dat zo gauw er electriciteit aanwezig is, zij de school direct een PC ter beschikking stelt.  Behalve de mediatheek werden door Lions Club Para ook leesboeken ter beschikking gesteld die zij als geschenkzending mocht ontvangen van een fellow lion uit Nederland en van de Stichting Kangoeroe Community School te Paramaribo.  De financiering van dit project is uit eigen middelen en een donatie van Stichting een Beter Leven voor Iedereen.  Met de uitvoering van dit project heeft Lions Club Para wederom invulling gegeven aan de “We Serve”-gedachte.  Het fiscal year 2011-2012 van Lions Club Para onder leiding van Lion President Diana Sweet loopt per 30 juni a.s. ten einde. Per 1 juli 2012 wordt de leiding van de Club overgedragen aan Lion President Vivian Gordon.

error: Kopiëren mag niet!