Vrijspraak voor 30-jarige vader

Kantonrechter Sieglien Wijnhard heeft gisteren de 30-jarige vader, die ervan verdacht werd dat hij zijn zoontje van 8 jaar anaal zou hebben misbruikt, vrijgesproken. Advocaat Irene Lalji had eerder in haar pleidooi aangevoerd dat zij vanaf het begin het idee had dat de vader onterecht was aangehouden. De advocaat had toen aan Dagblad Suriname verteld dat men in zedenzaken heel zorgvuldig moet omgaan met de belangen van verdachten.  Op 23 juli 2011 werd de vader in verzekering gesteld. De moeder van de 8-jarige jongen had het vermoeden uitgesproken dat de vader de dader was.
Deze zaak kwam aan het licht toen de zoon op een dag een vinger in de anus van zijn jongere zus stopte. Toen de moeder haar zoontje vroeg waar hij dit geleerd zou hebben, vertelde de jongen aan zijn moeder dat de vader dit ook met hem deed. De jongen werd gebracht naar een gynaecoloog. De arts constateerde slappe anusspier bij de jongen. De jongen was inderdaad misbruikt. De verdachte ontkende het feit vanaf het begin. Advocaat Lalji nam het dossier door en zij constateerde tegenstrijdigheden in de verklaringen van de jongen. Zij diende toen bij de rechter-commissaris een verzoekschrift in op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering. Dit verzoek werd afgewezen. Naderhand deed zij hetzelfde verzoek, maar nu bij het Hof van Justitie. Ook daar werd negatief beslist over de invrijheidsstelling van de verdachte.
Pas op 1 maart 2012, na bijkans 8 maanden, werd de vrijheidsbeneming van de verdachte opgeschort. Dit, mede op grond van het feit dat de moeder tegenstrijdige verklaringen bij de rechter had afgelegd. Op grond hiervan verzocht de raadsvrouw om de verdachte naar huis te willen sturen.
In deze zaak had de openbare aanklager, Astrid Niamat, vrijspraak gevorderd. “Als de vervolging merkt dat een moeder tegenstrijdige verklaringen aflegt en de verdachte steeds ontkent, dan zal het Openbaar Ministerie altijd vrijspraak vragen”, merkte de officier van justitie op. De advocaat gaf aan dat zij achter de vrijspraak van de officier van justitie stond. Zij gaf aan dat het voor haar vanaf het begin duidelijk was dat deze zaak op een vrijspraak zou komen. ‘Men moet zorgvuldig omgaan met rechten en vrijheden van mensen.’ De rechter heeft uiteindelijk de verdachte van de gehele tenlastelegging vrijgesproken.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!