Volksalliantie pleit voor rampenfonds

Fractieleider Paul Somohardjo van de Volksalliantie (VA) deed gisteren in de openbare DNA-vergadering het voorstel voor het instellen van een rampenfonds. Het college kwam gisteren bijeen om te delibereren over de veranderende weersomstandigheden. Het rampenfonds zou naar het model van het Waarborgfonds moeten opereren. Somohardjo gaf het advies een parlementaire commissie in het leven  te roepen die samen met de regering en relevante diensten zich moet gaan buigen over zo een fonds.  BEP-parlementariër Ronny Asabina zei in aanvulling hierop dat een deel van de gelden uit het nog in te stellen stabiliteitsfonds, voor dit rampenfonds gereserveerd kan worden.
Somohardjo zei voorts dat ervoor gewaakt moet worden dat er ad hoc hulp verleend wordt. AC-fractieleider Ronnie Brunswijk merkte ten aanzien van het NCCR op dat het beter zou zijn dit instituut te decentraliseren. Het werk van het NCCR moet niet vanuit een kantoor verricht worden. Hij pleit voor het instellen van verschillende rampenbeheersingsorganen op verschillende lokaliteiten. Asabina vroeg nadrukkelijk of er inderdaad sprake is van het bestaan van een rampenbestrijdingsplan. Het assembleelid zei over de informatie te beschikken dat dit plan er niet is.

error: Kopiëren mag niet!