Wet Bloedvoorziening aangenomen: Wet biedt ruimte voor meerdere bloedvoorzieningsorganisaties

De Wet Bloedvoorziening is gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) aangenomen met algemene 37 stemmen. Minister Michel Blokland van Volksgezondheid zei gisteren in het parlement als antwoord op vragen van het college dat de wet de ruimte biedt voor het bestaan van meerdere bloedvoorzieningsorganisaties. De minister beargumenteerde dit door te stellen dat er in gevallen van een grote ramp er een enorme vraag naar bloed kan ontstaan, dat niet gedekt kan worden door de bestaande bloedvoorzieningsorganisatie Surinaams Rode Kruis (SRK). Ook kan het gebeuren dat deze organisatie zou kunnen uitvallen door een of andere reden. De vergunning aan een tweede bloedvoorziningsorganisatie zal door de minister gegeven worden na uitdrukkelijk advies en toestemming van een raad. De ruimte voor uitbreiding is gelaten gelet op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Zo kan het gebeuren dat ziekenhuizen in verre districten bloed nodig hebben. De minister gaf ook mee dat donoren in gevallen van redelijkheid betaling kunnen ontvangen. Dat kan in situaties waar de bloedvoorzieningsorganiaties met spoed bloed nodig hebben, bijvoorbeeld in geval van een ramp.
Er komt een Raad voor de Bloedvoorziening in Suriname. De leden van deze raad worden  benoemd voor een periode van drie jaar. In deze raad hebben zitting vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, 1 vertegenwoordiger van de bloedvoorzieningsorganisaties, 1 vertegenwoordiger van de bloedverleners, 1 vertegenwoordiger van de standaardenorganisatie  en 1 vertegenwoordiger van de donoren. De raad zal bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
De bewindsman stelde met nadruk dat bloedvoorzieningsorganisaties bij wet niet gefinancierd worden door de overheid, in deze het ministerie van Volksgezondheid. Als de tarieven die deze organisaties hanteren niet kostendekkend zijn, kan het ministerie financieel inkomen met subsidie. De minister voerde voorts aan dat conform de wet alle bloedvoorzieningsorganisaties de plicht hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Dit  moeten zij zelf financieren. De import van bloed is uitgesloten, daar bloed beperkt houdbaar is.

error: Kopiëren mag niet!