Salesman veroordeeld wegens verduistering en vervalsing

De salesman Navin Nageswar werd conform de eis tot 6 maanden veroordeeld. Nageswar heeft zijn werkgever, de ondernemer Premchand R., voor ruim SRD 84.485 benadeeld. Rechter Maytrie Kuldipsingh achtte zowel de verduistering als de frauduleuze handeling wettig en overtuigend bewezen. Nageswar had 36 bonnen valselijk uitgeschreven en ondertekend. Vervolgens had hij de gelden daarvoor ontvangen en te eigen bate aangewend. Aan de hand van de bonnen ging de benadeelde op onderzoek uit. Uiteindelijk bleek dat de winkeliers contant hadden betaald, terwijl Nageswar een rekeningbon had uitgeschreven. De ondernemer kwam op het genoemde bedrag door alle vervalste bonnen bij elkaar te zetten en de bedragen op te tellen. Het totale bedrag was SRD 84.485. De verdachte leverde spijsolie voor zijn werkgever.
Nageswar bekent zijn werkgever te hebben benadeeld. Hij hield zijn werkgever steeds voor dat de klanten niet wilden betalen. De werkgever ging op onderzoek uit en het bleek toen dat de klanten wel contant hadden betaald. Ook is gebleken dat de verdachte spijsolie aan 36 winkels heeft verkocht voor een bedrag beneden de kostprijs. De rechter merkte op dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen. De rechter achtte een straf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met aftrek, en een proeftijd van 3 jaar passend en geboden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!