NPS heeft groeipotenties met Rusland als voorzitter

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft met Gregory  Rusland als nieuwe voorzitter groeipotenties. De partij heeft in de afgelopen jaren met Ronald Venetiaan een terugval gehad, waar de NPS vroeger heel sterk was. Hij heeft 19 jaren leiding gegeven aan de partij. De roep bij de NPS naar een nieuwe leider was  al geruime tijd bekend. De politieke analist, Hardeo Ramadhin, gelooft dat de partij wederom zal herstellen.  Tijdens de afgelopen jaren hebben vele fervente NPS’ers uit ontevredenheid voor een andere partij gekozen. Gelet op de groei van de NDP en DOE, kan gerust de conclusie getrokken worden dat zij het voor een groot deel uit de NPS hebben getrokken.  Dat heeft gemaakt dat de partij een behoorlijke terugval heeft gehad, merkt Ramadhin op. Zo valt op te merken dat de NPS in Coronie altijd een zetel heeft behaald, maar in 2010 heeft zij die verloren.
Volgens de politieke analist zal de nieuwe voorzitter het veld moeten intrekken en een behoorlijke evaluatie maken en nagaan waar de zwakke schakels zijn. Dat zal zeker moeten gebeuren in de districten Paramaribo, Wanica, Para, Coronie  en het binnenland. Er is genoeg werk voor de nieuwbakken voorzitter om het vertrouwen van de NPS’ers terug te winnen en de partij sterk te maken. Hij heeft sterk het geloof dat de NPS bij de komende verkiezing meer stemmen kan behalen. Wil men succes behalen, dan moet men volgens hem in een groter verband de verkiezing ingaan. Maar alvorens hiertoe over te gaan, is het volgens Ramadhin belangrijk dat de partij intern versterkt wordt.
De NPS is tijdens de afgelopen verkiezing teruggevallen naar 4 zetels. In 2005-2010 had de NPS 8 zetels. 1987-1991 was het aantal 15. 1991-1996 waren dat 12 zetels. Bij de verkiezing van 1996-2000 waren dat 9 zetels en in 2000-2005 waren dat er 13. In 2005 had de partij van de 211042 stemmen in 2005, landelijk 35.457 behaald. Dat was circa 16.80% van de kiezers. In 2010 heeft de NPS van de 237.499 aantal kiezers 29.452 stemmen behaald, wat komt op een percentage van 12.40. Deze statistische gegevens geven aan dat de partij wel in een groeipotentie zit. Al bij al kan gezegd worden dat de partij niet echt ten onder is gegaan. Goed bekeken zou de NPS zeker evenveel zetels kunnen behalen als de Pertjajah Luhur (PL), omdat zij evenveel stemmen heeft gehad als de PL. Maar de NPS heeft in feite offers gebracht en ervoor gezorgd dat de SPA een zetel heeft gehad en DA’91 ook een. Dit is volgens Ramadhin het nadeel wanneer je als partij in combinatieverband de verkiezing ingaat.

error: Kopiëren mag niet!