Dr. G. Rusland, de nieuwe voorzitter van de NPS

Op zondag 17 juni 2012 is de heer, dr. G. Rusland tot de nieuwe voorzitter van de NPS gekozen. Hij heeft de hamer van zijn voorganger, drs. R. Venetiaan, overgenomen. De heer R. Venetiaan heeft de NPS negentien jaar geleid naar zijn beste kunnen. In dit artikel zal ik de NPS (een belangrijke Frontpartner) aan de orde stellen. Met de heer Rusland als nieuwe voorzitter zijn de verwachtingen bijzonder hoog. In zijn maidenspeech heeft de nieuwe voorzitter van de NPS duidelijk gemaakt dat de partij haar oude glorie moet herwinnen. “De partij moet naar de achterban gaan en de structuren nieuw leven inblazen”. De NPS heeft vanaf de invoering van het Algemeen Kiesrecht in 1949, voor een groot deel richting gegeven aan de ontwikkeling van Suriname. Ik zal U in dit artikel niet komen uitleggen wat de partij de afgelopen jaren gedaan heeft en wat zij nagelaten heeft. In grote lijnen worden zaken aan de orde gesteld. Velen in dit land kennen de politieke geschiedenis van de NPS niet. De partij heeft een grote bijdrage geleverd en met Rusland verwachten velen dat de NPS een grote groei zal doormaken en de verloren zetels weer in de boezem van de partij zal brengen.
Tabel 1. De behaalde zetels van de NPS (ook in %) in de periode 1949 tot 1980; de regeringsleiders en deelname in de regering

Periode Totaal Zetels % Regeringsleiders jaren Coalitie/oppositie
1949-1951 21 12 57.14 J.C. de Miranda 2 coalitie
1951-1955 21 13 61.90 J.A.F.Buiskool 4 coalitie
1955-1958 21 2 9.25 J.H.E.Ferrier 3 oppositie
1958-1963 21 9 42.86 S.D.Emanuels 5 coalitie
1963-1967 36 14 38.38 J.A.Pengel 4 coalitie
1967-1969 39 17 43.60 J.A.Pengel 2 coalitie
1969-1973 39 11 28.11 J.Sedney 4 oppositie
1973-1977 39 13 33.33 H.A.E.Arron 4 coalitie
1977-1980 39 13 38.36 H.A.E.Arron 3 coalitie

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011
Als wij de periode 1949 tot 1980 doornemen (dus 31 jaren), dan heeft de NPS slechts 7 jaren in de oppositiebanken gezeten (1955-1958 en 1969-1973). Van de 31 jaren heeft de NPS dus 24 jaren in het machtscentrum gezeten, wat neerkomt op 77.42% van die tijd. Een grote prestatie voor de NPS. In 1980 hebben de militairen de toenmalige NPK-regering, welke uit de NPS, PSV, HPP en de KTPI bestond, weggeschoten. Vele NPS-leiders zijn door de toenmalige machthebbers vernederd en enkelen waren zelfs opgesloten. Net als alle andere politieke partijen moest ook de NPS gedurende de jaren 1980 tot 1987 op het politieke vlak, op de plaats rust houden. Dank zij de inspanning van de heren Lachmon, Arron, Soemita en anderen hebben wij weer de ruimte gehad om politieke activiteiten te ontplooien. De militairen zijn toen tot het besef gekomen dat dictatoriale regeringen in deze moderne wereld geen kans van slagen zullen hebben. Anno 2012 merken wij wat recentelijk in Egypte en Libië is gebeurd. De wereldgemeenschap accepteert geen dictatoriale regeringen. Gaddafi die 42 jaren het volk met de ijzeren hand geregeerd heeft, moest zich schuil houden. Als een “dolle hond” vluchtte hij van de ene stad naar een andere. Na zeven jaren heeft het Surinaamse volk in 1987 weer de ruimte gehad om naar de stembus te gaan. Het Front (bestaande uit de NPS, de VHP en de KTPI) heeft in 1987 de verkiezingen glansrijk gewonnen. In combinatieverband behaalde de NPS 15 zetels in 1987. In de politiek zou men zeggen: “een gouden tijdperk voor de NPS”.
Tabel 2. Het aantal zetels dat de NPS gedurende de periode 1987 tot heden behaald heeft

Periode Totaal Zetels % President Jaren Coalitie/oppositie
1987-1990 51 15 29.41 R.Shankar 3 Coalitie
1991-1996 51 12 23.53 R.Venetiaan 5 coalitie
1996-2000 51 9 17.65 J.Wijdenbosch 4 Oppositie
2000-2005 51 13 25.49 R.Venetiaan 5 coalitie
2005-2010 51 8 15.69 R.Venetiaan 5 coalitie
2010-2015 51 4 7.84 D.Bouterse 5 oppositie

Bron: “ De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011
De NPS heeft een behoorlijke terugval gehad in 2010. Geen nood zegt men vaak. Een bekende politicus heeft eens gezegd “als je eenmaal gevallen bent, kun je alleen maar opstaan”. De partij heeft een nieuwe voorzitter en ik draag de overtuiging dat de NPS met deze jonge, capabele leider de megacombinatie in grote problemen gaat brengen. Hij heeft beloofd dat hij naar de ressorten zal trekken om de kiezers de ontwikkelingsboodschap van de NPS te brengen.
Tabel 3. De sterkte van de NPS in 2005 en 2010 per district

                                           2005                                   2010
District Totaal NPS % District Totaal NPS %
Nickerie

17.497

2.084

11.91

Nickerie

18.042

1.197

6.63

Coronie

1.627

425

26.12

Coronie

1.617

423

26.16

Para

8.077

2.048

25.36

Para

9.819

2.099

21.38

Wanica

43.931

1.952

4.44

Wanica

52.642

1.732

3.29

Par’bo

100.811

23.407

23.22

Par’bo

109.624

19.259

17.57

Commewijne

13.931

2.116

15.19

Commewijne

15.443

1.906

12.34

Marowijne

6.919

973

14.06

Marowijne

8.056

583

7.24

Brokopondo

3.273

579

17.69

Brokopondo

4.130

294

7.12

Sipaliwini

6.826

1.873

27.44

Sipaliwini

9.031

854

9.46

Saramacca

7.488

——-

——

Saramacca

9.095

1.106

12.16

Totaal

211.042

35.457

16.80

Totaal

237.499

29.452

12.40

Bron: “De dynamiek in de politiek”; Hardeo Ramadhin, juni 2011
De NPS is niet weg te denken in politiek Suriname. In de kustdistricten heeft de NPS beter gescoord dan in het binnenland. De NPS moet vooral in Coronie, Para, Paramaribo en in het binnenland zeer actief worden. Met 21.38% van de stemmen in Para is die ene zetel op de helling. In Paramaribo moet de partij tenminste 35.000 stemmen behalen. Met de heren J. van Coblijn en drs. Zunder zie ik een enorme groei in Paramaribo. Wil men in de politieke arena blijven, dan moet men proberen de verloren zetels terug te halen. Men moet niet alleen op kantoor analyses maken, maar daadwerkelijk naar de ressorten gaan en persoonlijk met de kiezers communiceren. De NPS wordt gefeliciteerd met haar nieuwe voorzitter, de heer doctor G. Rusland.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!