Gregory Rusland: Ondanks vele aanvallen toch winnaar


De nieuwe NPS-voorzitter, Gregory Rusland, liet zich voor een paar minuten emotioneel ontvallen toen hij zijn eerste dankwoord naar de NPS-massa uitsprak. De momenten voorafgaand aan zijn uitverkiezing tot NPS-leider markeert hij als zeer moeilijke. Wij hebben slagen geïncasseerd, maar wij zijn blij dat de vele moeite niet zonder succes is geweest. De weg naar dit moment is geen eenvoudige geweest. Ik heb vele aanvallen moeten trotseren. Volgens Rusland  kwamen deze aanvallen van personen die hij in zijn vorig ambt (als minister) vaker heeft moeten terechtwijzen.  Rusland won de NPS-verkiezingen met 7-4 van tegenhanger Ivan Fernald.
Rusland besefte in die strijd dat bij het betreden van een politieke arena je met alles rekening moet houden. De nieuwe NPS-leider toonde zich echter groots door te stellen dat hij al dit negatieve achter zich laat en verder  gaat om met een ieder de partij naar grotere hoogten te leiden. De NPS-voorzitter deed ook een dringende oproep aan elke NPS’er om de gelederen te sluiten. Het is naar zijn zeggen de eerste keer dat er zo fel gestreden is om het voorzitterschap van de partij.  “Wij sluiten een strijd af op dit moment en ik kan een ieder de zekerheid geven dat de gelederen gesloten zijn en wij eensgezind zullen werken aan de vooruitgang van de partij.”
Het is publieksgeheim dat Rusland in zijn hoedanigheid als minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zijn NPS-medelid Oemar Chiragally had voorgehouden een keuze te maken door of president-commissaris of directeur te zijn van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). Chiragally vervulde beide functies, hetgeen volgens de wet niet mag en  hem ook in een positie van conflict of interest bracht. De EBS-topper weigerde die keuze te maken, waarna de bewindsman  het heft in handen nam. Tongen beweren dat het NPS-kamp van Chiragally de groep  Rusland beschuldigde van omkoping in met name Coronie.

error: Kopiëren mag niet!