GPC Gopal: ‘Politiebureau Groningen dringend aan renovatie toe’


Justitieminister Edward Belfort was gisteren op kennismakingsbezoek in Saramacca. Hij heeft een rondleiding gekregen op het politiebureau Groningen. Ook had hij een kort onderhoud met districtscommissaris Arunkumar Ramdhani. Door hem werd de brandweerkazerne te Groningen ook aangedaan. Hierna vertrok hij richting Coronie. De Justitieminister was vergezeld van korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, de directeur van Justitie en de KPS-top.
Dagblad Suriname sprak met gewestelijk politiecommandant (gpc) Tjanderdath Gopal. Door hem wordt voorop gesteld dat het politiebureau te Groningen dringend aan renovatie toe is. Ook het politiebureau te Jarikaba en Calcutta behoeven vernieuwing. Het district telt naast de drie politiebureaus ook drie hulpposten, namelijk te Boskamp, Monkshoop en Uitkijk. Het streven van hem is erop gericht het daarheen te leiden dat deze 1 maal 24 uur bemand zijn. Vooralsnog heeft elk bureau een politiewagen. Het streven is erop gericht om tenminste twee wagens te hebben op een bureau.
De gpc zegt ook te kampen te hebben met een tekort aan manschappen. ‘Je moet weten om te gaan met de weinige middelen die je hebt. We moeten meegaan met de ontwikkeling.’ Vanaf zijn aantreden heeft Gopal er wel zorg voor gedragen dat de surveillance geoptimaliseerd is. ‘Het is heel belangrijk dat de politie ‘s avonds zichtbaar is. Dit is ten gunste van de gemeenschap, daarvoor zijn we er.’ De gpc benadrukt dat door de zichtbaarheid van de politie de kansen heel gering zijn voor de criminelen om hun snode daden uit te voeren. ‘Daarom is een goede surveillance heel erg belangrijk.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!