1650 veldwerkers nodig voor Volkstelling

Van 13 augustus tot en met 3 september 2012 houdt het Algemeen Bureau voor de Statistieken (ABS) haar 8ste Volkstelling. Om dit werk te doen, heeft ABS 1650 veldwerkers nodig. De werkers zullen een 6-daagse training volgen om de census te houden. De registratie hiervoor zal van 18 tot en met 22 juni plaatsvinden in Ons Huis. De minimale vereisten om mee te doen met de telling is een mulodiploma. Verder moet de persoon tussen 18 en 55 jaar oud zijn en beschikbaar zijn gedurende de censusperiode.
Nancy Harnandan, PR-officer van de ABS, geeft aan dat elk land verplicht is om om de 10 jaar een census te houden. De laatste telling van Suriname dateert van 2004. Die was een zogenaamde hertelling van de census van 2003, waarvan alle gegevens door brand van het ABS-kantoor verloren waren gegaan. Indien er niemand van een huishouden op het moment van de telling thuis is, zal men nog twee andere keren langskomen. Kan men dan nog geen respons krijgen, zal men een briefje achterlaten. En als dat ook niet lukt, zal men weer langskomen. Een huishouden krijgt een sticker van ‘geteld’, als men volledig heeft gerespondeerd.
De komende telling zal plaatsvinden tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Er zal in alle 10 districten geteld worden. De districten zijn onderverdeeld in 62 ressorten en de ressorten in telblokken. Binnen een telblok krijgt een veldwerker 150 huishouden te verwerken. Met een vragenlijst dient men de gegevens van een huishouden te noteren. De tellers zullen te herkennen zijn aan hun census T-shirt met het ABS-logo en een badge en ze zullen meestal in groepen van 4 langskomen.
Volgens Harnandan worden de cijfers, geproduceerd uit de Volkstelling, niet alleen door de overheid gebruikt, maar ook door het bedrijfsleven, politici en studenten. De ABS bekijkt de mogelijkheden om in de toekomst de censusgegevens online te zetten, met de mogelijkheid het te downloaden al dan niet tegen betaling.
De Volkstellingtelling wordt gefinancierd met een lening van de Inter-American Development Bank (IDB) voor een bedrag vannUS$ 5 miljoen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!