Jaguars mikken op vee Curaçaoweg


Het houdt maar niet op. Aan de Curaçaoweg blijven jaguars het mikken op dieren van veehouders. In de nachtelijke uren slaan ze toe. De familie Saikoen heeft een 2 jaar oude stier verloren. Zijn zwager Saharie had enkele dagen ervoor ook een kalf verloren. Saikoen heeft medelijden met het dier, dat heel dot is en sinds kalf bij hem is opgegroeid. In januari had hij al een koe verloren door toedoen van jaguars. In totaal is het de vijfde koe die de bewoners van de Curacaoweg hebben zien sterven.
De bewoners vrezen nu het ergste. Wat als de jaguars geen prooi meer vinden en het munten op de landbouwers die jun kostgrondjes bewerken. Achter de meeste percelen van de Curacaoweg is het bosachtig. De jaguars komen van daaruit op jacht.
De medewerkers van de afdeling Natuurbeheer van de dienst Landsbosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zijn zich dinsdag gaan oriënteren. Ashok Pherai, waarnemend sectiechef Educatie Natuurbeheer ,zegt dat jaguars behoren tot de beschermde diersoorten. Zij mogen niet gevangen of gedood worden. Pherai zegt dat de Paramaribo Zoo aan Natuurbeheer een val ter beschikking heeft gesteld om de jaguar te vangen. Er zal worden geprobeerd om samen met de veehouders de jaguar in de val te lokken, waarna het overgebracht zal worden naar een andere habitat. Het kan de Paramaribo Zoo worden, zegt Pherai. In het uiterst geval kan het dier wel doodgeschoten worden. Artikel 16 van de Jachtwet zegt “dat niet strafbaar is hij, die een der artikelen van deze wet of de krachtens deze wet vastgestelde voorschriften overtreedt ter noodzakelijke en directe bescherming van eigen of eens anders persoon of goed.”
Op de vraag waarom er niet toe overgegaan kan worden om de jaguar te verdoven in plaats van te doden, zegt Pherai dat Natuurbeheer op dit moment niet is voorzien van verdovende middelen om schade aanrichtende dieren te verdoven en af te voeren, maar zij willen er in de toekomst wel naar werken. Volgens de waarnemend sectiechef is alleen het hoofd van de dienst LBB c.q. Natuurbeheer het dagelijks beheer over alle in het wild levende dieren en is derhalve bevoegd om toestemming te verlenen om de schade aanrichtende dieren af te maken.

error: Kopiëren mag niet!