Immigratiedienst MP toegerust met caricomregels

Leden van de Immigratiedienst van het Korps Militaire Politie (MP) zijn beter toegerust om met Caricom-passagiers om te gaan. Tijdens een workshop, die van 11 tot en met 13 juni 2012 duurde, hebben Caricom-functionarissen hun de actuele regelgeving van de Caricom Single Market and Economy (CSME) bijgebracht.  De training, die plaatsvond in de conferentiezaal van het ministerie van Handel en Industrie (HI), werd door minister Lamuré Latour van Defensie en zijn collega Raymond Sapoen van Handel en Industrie geopend.
Artikel 45 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas geeft aan dat lidlanden zichzelf hebben verplicht om te komen tot vrij verkeer van hun burgers binnen de Caricom-gemeenschap. Echter is de realiteit anders. Er is nog geen sprake van harmonisatie van beleid bij de vijf regimes van de CSME. Naast het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer en het recht van bedrijfsvestiging, bestaat ook het regime van vrij verkeer van bekwame burgers, zei minister Sapoen tijdens de opening. Volgens minister Latour  wordt met deze training uitvoering gegeven aan een belangrijk streven van de regering om de regionale integratie significant te verbeteren. Wil Suriname de diverse voordelen die dit strategisch blok biedt goed benutten, dan zal de verdere integratie binnen de Caricom planmatig en goed gecoördineerd moeten plaatsvinden. Een belangrijke wijze of strategie om ervoor te zorgen dat Suriname dit gestelde doel bereikt, is om goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, die gelden in de Caricom. Daarnaast moeten Surinamers ervoor zorgen dat Caricom-procedures en standaarden op diverse gebieden van interesse en belang gemeengoed worden.
Beide bewindslieden riepen de deelnemers op om een bijdrage te leveren aan het integratieproces. “Het kan in het voordeel van ons land zijn indien hierdoor meer Caricom-burgers eerder voor Suriname kiezen dan een ander lidland”, benadrukte minister Sapoen. “U zult ook moeten zorgen voor verankering van de waarborgen tot gelijke uitvoering door de landen, die deel uit maken van dit blok”, besloot minister Latour.
Tijdens de workshop kwam behalve regelgeving over het vrije verkeer van personen ook het aspect Customer Service aan de orde. Voor de Caricom is het namelijk belangrijk dat burgers van lidstaten overal op aangename wijze worden behandeld door de immigratiediensten. Er wordt dan ook van de lidlanden gevraagd aandacht hieraan te  schenken.

error: Kopiëren mag niet!