Verwachte lading babyvoeding wederom niet aangekomen

De verwachte lading met de babyvoeding is wederom niet aangekomen in Suriname. Volgens Radjen Ramsoediet, directielid Combe Markt, zou de lading dinsdagavond moeten zijn binnengevaren. Gisterochtend toen zij de lading gingen afhalen, kregen zij te horen dat de lading pas vrijdag verwacht wordt. Dit is als erg lastig overgekomen bij de distributeur, omdat zij wilden overgaan tot distributie van de babyvoeding. Ramsoediet zegt dat zij de lading nu niet kunnen overhevelen naar een andere scheepvaartmaatschappij, anders hadden zij het al lang gedaan. Inmiddels is Combe Markt bezig om na te gaan met welke scheepvaartmaatschappij zij verder in zee zullen gaan. Het lastige vindt Ramsoediet dat aan hen is voorgehouden dat de lading vrijdag binnenkomt, maar er is geen tijd aangegeven. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de lading weer met enkele uren of een dag verlaat aankomt, als het schip het juiste getij mist. Het directielid meent dat zowel de importeur als de distributeur al drie weken lang van het kastje naar het muur worden gestuurd.
Maaltie Sardjoe, directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), zegt dat in deze niet de distributeur noch de importeur blaam treft. ‘Het ligt geheel aan de verscheping.’ De RGD kijkt op dit moment  naar andere mogelijkheden en gaat na of er andere leveranciers zijn die soortgelijke producten kunnen leveren aan de RGD. Het moet wel zeker medisch verantwoord zijn. Zij weet wel dat het in het begin wat moeilijk zal zijn, omdat je eenmaal gewend bent aan een product. Een vervanger van de Nutrilon is de Enfamil, maar toch vallen de mensen terug op Nutrilon, omdat die van oudsher bekend is, zegt Sardjoe.
Volgens de directeur komt het veels te vaak voor dat deze babyvoeding schaars is. De schaarste ontstaat niet omdat er geen voorraden aanwezig zijn, maar het ligt aan de verscheping die steeds een vertraging kent. De RGD zal ook gesprekken voeren met de maatschappij die het alleenrecht in Suriname heeft om Nutrilon in te voeren. Maar die zit op dit moment met een overmachtssituatie, m.n. het verscheiden van de directeur, dhr. Autar. Sardjoe zegt dat zij de familie zeker wel de ruimte zal bieden om het verlies te verwerken. Zij vraagt begrip van de bevolking, omdat de RGD zelf met een overmachtssituatie zit.

error: Kopiëren mag niet!