Sterke organisatie van landbouwers vereist

Het is een vereiste dat de landbouwers zich bundelen en een sterke organisatie oprichten. Dit is van groot belang wanneer zij uit hun benarde situatie, waarvan er al jaren sprake is, willen geraken. Dit kwam onlangs naar voren in het programma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal, dat simultaan via RBN-televisie en radio wordt uitgezonden. Door beide gasten, de onderdirecteur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Suresh Algoe, en de voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta, Wim Bajnath die tevens landbouwer is, werd het bovenstaande onderkend. Door Algoe werd de nadruk op gelegd dat de organisatiegraad van de landbouwers enorm laag is.
Algoe vergeleek de situatie van de landbouwers met die van de rijstboeren. Beide   klagen steen en been dat zij met moeite het hoofd boven water houden. De rijstboeren hebben in het verleden nog wat incentives gekregen van de Staat, maar de landbouwers niet. Volgens Algoe houdt dit vooral verband met de sterke organisatie die de rijstboeren hebben, namelijk de Surinaamse Padieboeren Associatie, die steeds haar stem laat horen.
Middels het bundelen van de landbouwers kan eveneens de problematiek van overschot en tekort van bepaalde groentesoorten weggewerkt worden. Wanneer de landbouwers georganiseerd zijn, kan volgens een aanplantplanning op jaarbasis geplant worden. Het is van belang dat deze planning gezamenlijk door de landbouwers worden gemaakt. Het is wel van belang dat er hierbij geen sprake mag zijn van fluctuaties. Met dit probleem hebben de exporteurs namelijk te kampen. Ze missen de zekerheid. ‘Voedselzekerheid is niet alleen dat je produceert, maar dat je de ook continuïteit hebt. En dat ontbreekt.’ Werken binnen de organisatie zou de oplossing zijn. Volgens Algoe wordt er meer dan voldoende voedsel geproduceerd in Suriname wanneer hij de consumptie op nationaal niveau in ogenschouw neemt. Maar het is van groot belang dat het overschot en tekort van bepaalde groentesoorten als gevolg van ongecoördineerd planten, verholpen wordt en er sprake is van evenredigheid van alle gewassen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!