RBN en Rapar slepen Sasur voor de rechter

Rapar Broadcasting Network (RBN) en Radio Paramaribo (Rapar) hebben een kort geding aangespannen tegen de Stichting auteursrechten Suriname (Sasur). Deze zaak dient vandaag voor de rechter. RBN en Rapar zijn in  2006 door Sasur voor het gerecht gedaagd, waarbij Sasur had gevorderd dat het nummer TUM NA JANE KIS JAHAN MEIN KHO GAYE niet afgedraaid mocht worden. Sasur vond ook dat zij een repertoire heeft, dat is gebaseerd op de mandaatovereenkomst met de Nederlandse organisatie Buma/Stemra.
In dit geding werd Sasur in het gelijk gesteld en is de veroordeling ook gekoppeld aan dwangsommen, die deze ondernemingen moeten voldoen indien zij het nummers uit het repertoire van Sasur ten gehore brengen.
Hierna volgde een reeks van executoriale beslagen, waarbij Sasur niet heeft geschroomd om zelfs de veiling aan te kondigen. Ook beslagen bij de bankinstellingen bleven Rapar en RBN niet bespaard, waardoor deze bedrijven niet meer over hun gelden konden beschikken.
Deze gedupeerde bedrijven zijn toen in overleg getreden met Sasur over een licentieovereenkomst. Naderhand bleek dat Sasur een afkoopregeling wilde ten aanzien van de opgelopen dwangsommen, groot SRD 185.000.
Onlangs heeft het Hof van Justitie vonnis gewezen en is Sasur op de vingers getikt. Sasur mag gebruikers van muziekwerken geen algeheel verbod opleggen over het afdraaien van het Sasur-repertoire als niet duidelijk is, om welke specifieke nummers het gaat. Daarnaast is ook de dwangsom teruggebracht tot SRD 100.000.
Rapar en RBN hebben na grondig onderzoek geconstateerd dat de claim van Sasur vals is. In India blijkt dat niet de muziekauteurs, maar de muziekmakers de bescherming genieten op het gebied van Auteursrechten.
Sasur heeft al die jaren argumenten aangehaald die kant noch wal raken. De fameuze samenwerking tussen Buma/Sasur en  de INDIAN PERFORMING RIGHT SOCIETY LTD (IPRS), een organisatie die in India is gevestigd, stelt vrijwel niks voor. Alle Indiase composities  zijn geregistreerd bij de PHONOGRAPHIC PERFORMANCES LTD, de organisatie die auteursrechten in India en daarbuiten regelt.
Buma heeft met deze organisatie geen enkele overeenkomst gesloten. Sasur bedreigt sedert haar ontstaan  mediabedrijven en showorganisatoren. Uit vrees voor verlies van have en goed hebben enkele gedupeerden contracten gesloten met Sasur. Opmerkelijk is de laatste aankondiging van de openbare veiling van eigendommen van SRS, welk een staatsbedrijf is.  Het is een unicum dat een door de Staat verleende beschikking in haar nadeel werkt. De intrekking van de beschikking van Sasur in februari 2012 werd bezegeld met een afwijzing door de kort gedingrechter. Sedertdien is Sasur voortvarend doende om haar gelden te innen.

error: Kopiëren mag niet!