Referentiekader

Het is algemeen bekend dat ieder mens door de jaren heen een bepaald referentiekader opbouwt. Dat is natuurlijk belangrijk, omdat ieder mens zijn kennis vergroot door informatie. Dat kan zijn informatie door scholing dan wel informatie verkregen uit andere bronnen. Een van die bronnen is de levenservaring. Uit eigen ervaring weet ik dat in Nederland de mensen worden gemanipuleerd door informatie die niet juist is; maar dat weten de mensen zelf niet. Overigens gebeurt dat feitelijk in de hele wereld, maar in Nederland is dat extreem.
Daar wordt verteld aan de burgers dat de “gekleurde” medemens, de allochtoon minder is. Zo heet het ook; het zijn minderheden. Daarmee probeert men eigenlijk zijn eigen burger gerust stellen dat zij meer zijn. Dat de overheid op de langere termijn daarmee juist een probleem veroorzaakt voor zijn eigen burgers deert hen niet.
Recent hebben we gemerkt dat de bevolking weer finaal in de maling wordt genomen door allerlei berichten over de ACP/EU-vergadering. Dat is alleen maar bedoeld om niet te zeggen wat hun aandeel is in het geheel. Men doet er alles aan om iemand veroordeeld te krijgen, zodat de zaak kan gaan rusten maar juist dat maakt het gevaar voor Nederland alleen maar groter.
In de jaren dat ik in Nederland woonde, was ik altijd weer blij als ik hoorde dat er een programma over Suriname op de televisie zou komen. Ik zorgde er voor dat ik helemaal klaar zat om naar het programma te kijken. Zwaar teleurgesteld was ik telkens weer na het programma, want men had in alle hoeken van het land lopen zoeken naar de krotjes van woningen om die te filmen en te vertonen. Zo moest het Nederlandse volk zien dat ze meer waren, waardoor het verschil kon blijven bestaan.
In 2004/2005  was de interesse van Surinamers om terug te keren naar Suriname heel erg groot. Vele Surinamers hadden zich opgegeven om te remigreren. Maar natuurlijk zou de Nederlandse overheid dat nooit openlijk kenbaar maken, omdat ze daar moeite mee hadden. Maar ze hadden andere mogelijkheden. Plotseling werd toen een filmopname gemaakt in Suriname over hoe erg het was gesteld met de criminaliteit. Velen schrokken hier zo erg van dat ze onmiddellijk besloten om niet meer te vertrekken naar Suriname. Het doel was bereikt. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen.
Als ik nu lees omtrent het gedrag dat de EU-delegatie vertoont dan herken ik dat direct. Hoe kunnen ze nu in Nederland gaan zeggen dat het heel erg goed gaat in Suriname en dat de minister van Buitenlandse Zaken nu geen kunstgebit heeft. Deze minister kan behoorlijk van zich afbijten; dat heeft hij laatstelijk weer eens gedemonstreerd. Hij laat niet over zich lopen. Hij heeft nu getoond hoe waardig wij ons mogen voelen en dat doet mij ontzettend goed. Waarom een bedelaarsmentaliteit, terwijl we zoveel hebben en kunnen? De EU zal het nooit toegeven maar alles komt op zijn tijd. Het valt op dat de ACP nu opkomt voor zichzelf en dat is het begin van de grote ontwikkeling. Deze overheid in zijn totaliteit doet me heel erg goed. Nu kan ik zeggen dat ik trots ben op mijn land. Wat deze overheid nu presteert, is ongekend. Ik kan er alleen maar trots op zijn vooral nu ik constateer dat zelfs de ACP momenteel als eenheid optreedt en dat wordt alleen maar mooier.
Dat hypocriete gedrag van Nederland neem ik met een korreltje zout, want gelukkig heeft de natuur eerst Pimmetje aangewezen om met Nederland af te rekenen en nu is gebleken dat Nederland dat heeft kunnen voorkomen, heeft de natuur Wilde Geertje aangewezen.
De kracht van de natuur willen we nog weleens onderschatten, maar vergis je niet.
Rebien.

error: Kopiëren mag niet!