Ronny Asabina: Mijnbouwconcessies gaan als warme bollen

Er is een levendige handel in mijnbouwconcessies voor goud, grind en andere mineralen. Ze gaan volgens BEP-assembleelid Ronny Asabina haast letterlijk als warme bollen over de toonbank. Hij vraagt zich af waar de controleapparaten van de overheid zijn, die deze illegale praktijken moet bezweren. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen liet onlangs weten dat er een verbod is op de verkoop van mijnbouwrechten.  Het verhuur van deze rechten mag slechts onder de voorwaarden genoemd in de Mijnbouwwet en na uitdrukkelijke toestemming van het ministerie.  Het tegenovergestelde gebeurt echter. De rechten worden middels advertenties te koop of te huur aangeboden. Asabina vroeg zich in dit kader af wat het uiteindelijke resultaat is van het werk van de goudordeningscommissie.
De ordening is nog zoek, gelet op de illegale verkoop van goudconcessies. Die ordening is voor wat hem betreft nog niet transparant, waardoor de resultaten ook niet voorspelbaar zijn. De commissie had na bepaalde gebieden te hebben vrijgemaakt van illegale porknokkers, de goudvelden formeel moeten toewijzen aan deze kleine ondernemers. Dat is tot nog toe niet gebeurd, terwijl op andere plekken in het binnenland de illegaliteit de overhand heeft. Asabina vroeg zich af waar de toezegging van de goudordeningscommissie gebleven is naar de Paramakkaanse gouddelvers toe, aan wie 1000 hectaren mijnbouwgebied was beloofd, zo ook de groep kleine gouddelvers uit het Koffiekampgebied, die nog steeds zonder een concessie zitten. Asabina vroeg via het parlement aan de regering uitleg over het masterplan, waarmee de goudordeningscommissie haar werk zou uitvoeren. Hij vindt dat De Nationale Assemblee omstandig geïnformeerd dient te worden over de activiteiten die vervat zijn in dit masterplan. Asabina kaartte deze zaak aan bij de openbare vergadering rond de behandeling van de Wet Bloedvoorziening, die vandaag wordt voortgezet.

error: Kopiëren mag niet!